Cypr

Flaga Cypru - w centrum umieszczone są: figura przypominająca wyspę Cypr oraz 2 zielone gałązki oliwne
Państwo: Cypr
Obszar (km2): 8997
Ludność 2012 (mln): 1,1
Język urzędowy: grecki, turecki
Waluta: euro
Domena internetowa: .cy
Kod telefoniczny: +357
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB na osobę 2011 (USD): 27 047
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 22.9
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 8.8
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 8.3
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 12.9
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 27.0
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 13.6
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 12.2

Zgodnie z cypryjskim prawem warunki zatrudnienia (zwłaszcza płacowe) pracowników uzgadniane są bądź bezpośrednio pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą (w takim przypadku warunki dla obcokrajowców nie mogą być dyskryminacyjne i różnić się od warunków oferowanych obywatelom cypryjskim), bądź oparte są na zbiorowych porozumieniach podpisanych pomiędzy pracodawcami a branżowymi związkami zawodowymi (dotyczy to na przykład zatrudnienia w hotelarstwie i gastronomii, którego warunki są ściśle określone w umowie zbiorowej).

Dla niektórych zawodów płace minimalne określane są obowiązującymi przepisami. O przestrzeganie tych zasad dba zarówno resort pracy (Departament Pracy), jak i cypryjskie związki zawodowe kontrolujące warunki umów o pracę. Do nich można się też zgłaszać z uzasadnionymi skargami i zażaleniami na niedotrzymywanie warunków zatrudnienia przez pracodawcę. W przypadku, kiedy firma zatrudniająca obcokrajowców zapewnia im lokum i wyżywienie - wynagrodzenie pieniężne obcokrajowca może być obniżone.

Wypłaty są zazwyczaj dokonywane tygodniowo lub miesięcznie. Pracodawca pobiera z wynagrodzenia obciążenia obowiązkowe (składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy). Na Cyprze płace są zazwyczaj ustalane poprzez układy zbiorowe. Układy zbiorowe zazwyczaj zawierane są na dwa lata i negocjowane pomiędzy pracodawcami a organizacjami pracowników. Procedury, jakich należy przestrzegać przy składaniu żądań oraz negocjowaniu i/lub mediacji, są uregulowane Kodeksem Stosunków Przemysłowych.

Ministerstwo Pracy ustala co roku poziomy płacy minimalnej dla pracowników biurowych, sprzedawców, pielęgniarek w żłobkach, opiekunek przedszkolnych i szkolnych. Ostatnio Rada Ministrów ustaliła płacę minimalną na poziomie €855 miesięcznie oraz €909 miesięcznie po sześciu miesiącach pracy.

Miesięczna stawka wynagrodzenia dla przykładowych zawodów: stolarze - €1484,

pracownicy sezonowi w rolnictwie - €767,

pracownicy budowlani - €1768,

pracownicy piekarni - €774,

piekarze - €1004,

pielęgniarki - €1014,

opiekunowie osób starszych - €842,

barman - €1005,

kelner €895-€1079 (w zależności od doświadczenia),

szef kuchni €1695-€2065.

Wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe (nadgodziny) jest ustalane układami zbiorowymi jako półtorakrotność wynagrodzenia i, w większości przypadków, dwukrotność za prace wykonywaną w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Szereg organizacji ustala wynagrodzenie w formie premii lub innych kwot opartych na wynikach, głównie w przypadku personelu kierowniczego oraz sprzedawców.

Większość przedsiębiorstw i organizacji wypłaca trzynastą pensję oraz czternastą pensję (rzadziej) odpowiednio na Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy. Wypłaty te regulowane są układami zbiorowymi lub umowami pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Wynagrodzenie w formie prowizji jest wypłacane głównie pracownikom sprzedaży.

Wynagrodzenie w przypadku choroby jest zabezpieczane przez system ubezpieczeń społecznych lub poprzez układ zbiorowy, bądź przez obie te instytucje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.mlsi.gov.cy/dlrźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności