Bułgaria

Flaga Bułgarii jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, zielony, czerwony
Państwo: Bułgaria
Obszar (km2): 110 879
Ludność 2012 (mln): 7,3
Język urzędowy: bułgarski
Waluta: lew
Domena internetowa: .bg
Kod telefoniczny: +359
Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 2007
PKB na osobę 2011 (USD): 7308
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 23.8
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 12.2
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 10.0
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 12.3
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 26.1
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 13.8
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 10.6

W Bułgarii obowiązuje minimalna płaca miesięczna bądź godzinowa ustalana corocznie przez rząd. Wynagrodzenie jest zazwyczaj wypłacane miesięcznie. Mężczyźni i kobiety mają prawo do równego wynagrodzenia za tę samą bądź ekwiwalentną pracę. Suma wynagrodzenia składa się z podstawy wynagrodzenia i dodatków przewidzianych w Kodeksie Pracy. Płaca jest liczona na podstawie wymiaru czasu pracy bądź ilości pracy wykonanej.

Wynagrodzenie za jednostkę pracy tzw. normę jest negocjowane i uzgadniane przez pracownika i pracodawcę. Jeśli pracownik osiąga gorsze wyniki pracy z powodów od niego niezależnych - ma prawo do pełnego wynagrodzenia; jeśli pracownik jest odpowiedzialny za zaniedbania - ma prawo do tylko do części wynagrodzenia za pracę którą w rzeczywistości wykonano. W przypadku przerwy w pracy nie spowodowanej winą pracownika ma prawo do pełnego wynagrodzenia; jeśli przerwa w pracy jest wynikiem działań pracownika, nie otrzymuje wynagrodzenia za ten czas.

Składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy są potrącane miesięcznie z wynagrodzenia pracownika i przesyłane do Urzędu Skarbowego przez pracodawcę w imieniu pracownika. Przedstawiciele pewnych zawodów płacą składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy bezpośrednio.

Minimalne i średnie wynagrodzenie:

Obecnie gwarantowane minimalne wynagrodzenie miesięczne w Bułgarii wynosi 240 lv. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 636 lv.(marzec 2010). Więcej informacji na stronie Krajowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych - www.noi.bg .źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności