Czym jest Europass CV i w jaki sposób przygotować taki dokument?

Dział: praca.studentnews.pl

Poszukiwania pracy, zwłaszcza na rynku europejskim, będą skuteczniejsze dzięki CV sporządzonym według ogólnie przyjętych standardów. Rekruterzy na analizę kandydatury poświęcają najwyżej kilka minut, często jest to jedynie kilkadziesiąt sekund, dlatego warto zrobić wszystko, by informacje zaprezentować w sposób przejrzysty i czytelny, taki który nie nastręczy odbiorcy problemów. Jeśli aplikujesz do pracy za granicą i zastanawiasz się, jak przedstawić swoją osobę, zobacz czym jest Europass CV i w jaki sposób przygotować taki dokument.

Czym jest Europass?

Żeby dobrze zrozumieć, czym jest Europass CV, przybliżmy pojęcie Europass. Odnosi się ono do pięciu dokumentów, które zostały opracowane przez instytucje europejskie w celu umożliwienia obywatelom Unii przedstawienia swojej osoby, kwalifikacji i umiejętności w sposób uniwersalny, tak by dokumenty były zrozumiałe dla pracodawców w całej Europie. Inicjatywa Europass objęła swym zasięgiem państwa członkowskie Unii, kraje kandydujące oraz państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z Islandią, Lichtensteinem, Norwegią i Szwajcarią. Co ważne, Europass CV może być używany poza Europą, również przez obywateli krajów z całego świata.  

Historia Europass sięga 1998 roku, kiedy to powstało Europejskie Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych z inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop). Zadaniem Forum było głównie likwidowanie przeszkód ograniczających mobilność na skutek braku klarownych kwalifikacji zawodowych. Działania instytucji miały na celu wypracowanie rozwiązania pomocnego z jednej strony obywatelom poszukującym zatrudnienia, a z drugiej strony pracodawcom, by bez trudu rozumieli umiejętności i kwalifikacje kandydatów na pracowników. Wówczas pojawiła się idea stworzenia uniwersalnego formatu CV - Europass. Prace zaowocowały opracowaniem dwóch dokumentów: Europejskiego CV i Suplementu do Świadectwa, co było częścią Europass. Ostatecznie Europass jest zestawem pięciu dokumentów, za pomocą których możliwe jest prezentowanie umiejętności i kwalifikacji w całej Europie w sposób zrozumiały. 

  • Europass Curriculum Vitae to formularz dostępny do samodzielnego wypełniania dla każdego, komu zależy na zaprezentowaniu posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracodawcom w kraju i poza granicami w sposób przejrzysty, a co najważniejsze efektywny.

  • Europass Paszport Językowy stanowi element Europejskiego Portfolio Językowego i jest narzędziem do samodzielnego wypełnienia w zakresie oceny kwalifikacji i umiejętności językowych. 

  • Europass Mobilność wypełnia Krajowe Centrum Europass i dokumentuje doświadczenia edukacyjne nabywane w innym kraju europejskim.

  • Suplement do Dyplomu wydawany przez uczelnie wyższe, stanowi potwierdzenie i uzupełnienie informacji z dyplomu, by jeszcze lepiej został zrozumiany. Informuje o wiedzy i kwalifikacjach nabytych w czasie studiów wyższych.

  • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zawiera informacje na temat ukończonego kształcenia zawodowego.

Dokument Europass zatwierdzono 15 grudnia 2001 roku decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Wszystkie prace zaowocowały uruchomieniem portalu Europass, który jest nieustannie modernizowany. Ważne informacje o Europass i Europass CV dla każdego, także dla uczniów, studentów, pracodawców znajdziemy na stronie Krajowego Centrum Europass .


Czym jest Europass CV?

Europass CV pozwala w łatwy sposób zaprezentować swoją osobę pracodawcy. Ten zaproponowany przez Komisję Europejską wzór życiorysu posiada jednolitą strukturę dla wszystkich, by każdy poszukujący zatrudnienia mógł zaprezentować swoje dane osobowe oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Przejrzysta struktura pozwala na eksponowanie najważniejszych atutów kandydata. Twórcom Europass CV zależało na tym, by informacje możliwie najlepiej prezentowały aplikującego, gdyż zazwyczaj oficjalne dyplomy i certyfikaty nie oddają rzeczywistych kompetencji i nie dostarczają jasnych informacji o ich posiadaczu. W Europass CV pojawia się miejsce na zaprezentowanie umiejętności i kompetencji nabytych w życiu oraz karierze zawodowej, z uwzględnieniem kompetencji językowych, komunikacyjnych, organizacyjnych (kierowniczych), a także umiejętności cyfrowych (komputerowych). Dzięki temu w oczach rekrutera czy bezpośrednio pracodawcy, łatwiejsze staje się zrozumienie specyfiki kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia konkretnego kandydata. Europass CV pozwala na szybką analizę kwalifikacji kandydata i porównanie aplikacji kandydatów pochodzących z różnych państw. Jest przystępnym sposobem na stworzenie CV dla osób, które dopiero zaczynają przygodę na rynku pracy i nigdy wcześniej nie tworzyły CV. 

W jaki sposób stworzyć własne Europass CV?

Formularz jest dostępny dla każdego online. Znajdziemy go na portalu Europass i co najważniejsze, można go wypełnić zupełnie bezpłatnie. Spośród 29 języków dostępny jest również język polski. Możemy wspomóc się instrukcjami, które ułatwiają uzupełnienie danych krok po kroku, by ostatecznie stworzyć profesjonalne CV, które pozwoli na szybkie zapoznanie się z naszą kandydaturą odbiorcy. Europass CV to formularz prosty do wypełnienia. W razie wątpliwości możemy zapoznać się z przykładami gotowego europejskiego CV, które również są dostępne w różnych językach. Warto pamiętać, żeby CV dopasować do stanowiska, na które aplikujemy i uwzględnić w nim najważniejsze informacje, które wniosą istotne dane na temat naszej osoby. Podczas wypełniania Europass CV możemy przypomnieć sobie 5 podstawowych zasad dobrego CV. Chodzi o to, by skupić się na najważniejszych danych, pisać jasno i zwięźle, wskazać na mocne strony pod kątem oczekiwań i wymogów konkretnego pracodawcy, nadać właściwą chronologię danym, a na koniec zweryfikować poprawność danych oraz poprosić o opinię innych, czy zawarte w CV informacje są zrozumiałe. Dzięki kreatorowi europejskiego CV możemy również w łatwy sposób zredagować treść listu motywacyjnego. Wypełnione online dokumenty możemy podejrzeć, a następnie zapisać i pobrać w wygodnym formacie. Istnieje także możliwość opublikowania swojego CV na platformie XING, w bazie Monster lub w portalu EURES. 

W Europass CV znajduje się miejsce na zdjęcie, informacje osobiste, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i odbyte szkolenia, umiejętności zawodowe, komunikacyjne, językowe, cyfrowe, organizacyjne i inne, w tym także prawo jazdy. Istnieje również miejsce na dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla konkretnej aplikacji. W Europass CV dołączymy również klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-26 10:35:20
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
PUM_220.jpg
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura
miniatura WSBiNoZ 2
 
Polityka Prywatności