Praca w innym kraju europejskim

Mobilność pracowników jest ważna, ponieważ pomaga zachować równowagę na rynku pracy. Przykładowo regiony odnotowujące wysoki wzrost mogą odczuwać brak rąk do pracy, a inne - borykać się z problemem długotrwałego bezrobocia. Europejczycy skłonni i chętni do zamieszkania w innym kraju i podjęcia w nim zatrudnienia - a nawet dojeżdżania do pracy za granicę - mogą przyczynić się do zniwelowania tej nierównowagi, korzystając przy tym z wszelkich korzyści, jakie daje kontakt z inną kulturą.

Unijna zasada swobodnego przepływu pracowników umożliwia podjęcie pracy, zamieszkanie lub naukę i studiowanie w dowolnym państwie Unii Europejskiej, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Niektórzy obywatele UE mogą podlegać czasowym ograniczeniom w dostępie do europejskiego rynku pracy w zależności od daty przystąpienia ich kraju do UE. EURES udziela informacji, do których krajów można się swobodnie przenieść, a które wymagają zezwolenia na pracę.

WYZWANIA I SZANSE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownicy oraz poszukujący pracy stoją wobec rosnących wyzwań. Rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, dostosowując się do warunków globalnej konkurencji. Pracodawcy oczekują od pracowników większej elastyczności, oferując przy tym mniejsze bezpieczeństwo. Już tylko nieliczni pracują w tym samym miejscu przez całe życie. Nieustanne uczenie się stało się koniecznością dla osób, które chcą nadążyć za rozwojem nowych technologii i sprostać zapotrzebowaniu na nowe umiejętności.

Ten zmieniający się krajobraz rynku pracy może również stanowić wyjątkową szansę. Nigdy dotąd ludzie nie mieli tak dużej swobody wypróbowania swoich sił w różnych rolach, działania w różnych sektorach i przemieszczania się. Dzięki elastyczności i otwartości zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą łatwiej znaleźć pracę i prowadzić działalność w całej Europie.

Doświadczenie uzyskane dzięki pracy w innym kraju, zarówno stałej, jak i tymczasowej, daje możliwość zdobycia i udoskonalenia umiejętności, poszerzenia perspektyw i poznania przedstawicieli innych kultur. Wiele osób traktuje pracę za granicą jako możliwość wzbogacenia doświadczeń osobistych, a także znalezienia lepszej pracy po powrocie do domu. Decyzja o podjęciu pracy za granicą nie powinna być jednak podejmowana z dnia na dzień. Wymaga zastanowienia się i dokładnego przemyślenia. Kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie.
źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autor: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności