Gdzie poszukiwać pracy?

Ogłoszeń o pracy należy szukać w internecie, w prasie, w urzędach pracy i wśród prywatnych firm rekrutacyjnych. Warto również odwiedzić strony portalu EURES. Ponadto informacje na temat wakatów można znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw. Firmy mogą też korzystać z usług agencji rekrutacyjnej, by przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów.

Dobrym pomysłem może się również okazać odwiedzenie stron internetowych i skorzystanie z mediów poświęconych konkretnym zawodom i sektorom lub poszczególnym regionom w Europie. Można w ten sposób natrafić na informacje o firmach i osobach będących potencjalnymi pracodawcami. W niektórych krajach funkcjonują strony internetowe dla obcokrajowców poszukujących pracy.

Osoby poszukujące pracy mogą opublikować CV w portalu EURES i na innych stronach internetowych dla osób poszukujących pracy. Jeżeli w ogłoszeniu nie określono terminu na złożenie aplikacji, należy koniecznie sprawdzić, czy stanowisko jest nadal wolne. Niektóre strony internetowe mogą zawierać nieaktualne ogłoszenia.

Wiele agencji specjalizuje się w wybranych branżach i przechowuje CV obiecujących kandydatów, by przedstawić je ewentualnym przyszłym pracodawcom. Dobrze jest znaleźć agencje rekrutacyjne specjalizujące się w wybranej dziedzinie i skontaktować się z nimi w sprawie aktualnych i potencjalnych możliwości zatrudnienia.

W niektórych krajach pracowników znajduje się na zasadzie ustnego polecenia lub prywatnych kontaktów. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziałach poradnika poświęconych poszczególnym krajom. Na ogół z tego sposobu rekrutacji korzystają mniejsze firmy, natomiast większe przedsiębiorstwa są zainteresowane jak najszerszym upublicznieniem ofert pracy, by przyciągnąć najlepszych kandydatów.

"Co roku uczestniczymy w Dniach Pracy lub innych wydarzeniach rekrutacyjnych organizowanych przez EURES. Statystyki robią wrażenie. Przykładowo, podczas jednej z edycji targów pracy oferta obejmowała 900 miejsc pracy z 17 krajów EOG w różnych sektorach, w tym budowlanym, hotelowo-gastronomicznym, ogrodniczym, informatycznym, ochrony zdrowia i przemysłowym".

Ewa Staniewicz, doradca EURES, Polska


Ile czasu upływa między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Czas, który upływa między publikacją ogłoszenia a obsadzeniem wakatu, zależy od rodzaju posady. Niektóre miejsca pracy są obsadzane w tym samym dniu, w którym pojawia się ogłoszenie, w przypadku innych pracodawca może zechcieć spotkać się z innymi kandydatami lub sprawdzić przeszłość kandydata albo zdobyć stosowne referencje.

Ponadto w niektórych krajach okres wypowiedzenia może sięgać kilku miesięcy, a wówczas pracodawcy mogą być zmuszeni negocjować termin z odchodzącym i nowo zatrudnionym pracownikiem.źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autor: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności