Inne sieci i usługi w zakresie europejskiej mobilności

Oprócz EURES na uwagę zasługują również niżej przedstawione europejskie sieci zajmujące się mobilnością. Są to: Twoja Europa, Twoja Europa - Porady, SOLVIT, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury (DG EAC), Europass, Euroguidance, Enterprise Europe Network, Europejski portal dla małych przedsiębiorstw.

Twoja Europa

Część tego portalu poświęcona obywatelom zawiera pomocne informacje praktyczne dotyczące przeniesienia się do innego kraju, a także życia, pracy i studiowania za granicą. Portal zawiera wskazówki dotyczące zarejestrowania pojazdu, opieki zdrowotnej i ochrony konsumentów. Jego osobna część poświęcona przedsiębiorstwom zawiera praktyczne porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Europie.

http://europa.eu/youreurope/index.htm

Twoja Europa - Porady

Osoby pragnące uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące ich unijnych praw mogą zwrócić się do serwisu Twoja Europa - Porady; zespół niezależnych ekspertów z dziedziny prawa udzieli w ciągu tygodnia nieodpłatnej i spersonalizowanej porady w języku osoby kierującej pytanie. Eksperci mogą również pomóc w rozstrzygnięciu kwestii właściwości przepisów w konkretnej sprawie.

http://europa.eu/youreurope/advice

SOLVIT

Podczas załatwiania spraw w innych krajach obywatele lub przedsiębiorstwa mogą napotkać problemy związane z błędnym zastosowaniem unijnych przepisów. Internetowa sieć SOLVIT służy pozasądowemu rozwiązywaniu tego rodzaju problemów - dotyczących przykładowo zezwolenia na pracę, uznania kwalifikacji zawodowych lub praw socjalnych, pracowniczych bądź podatkowych.

http://ec.europa.eu/solvit

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury (DG EAC)

Począwszy od 2014 r., ze studiów lub szkoleń za granicą w ramach stypendium Erasmus dla wszystkich (inicjatywy skupiającej unijne i międzynarodowe programy w dziedzinach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu) będzie mogło skorzystać blisko 5 mln osób.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Europass

Dokumenty Europass umożliwiają studentom i osobom poszukującym pracy zaprezentowanie swoich umiejętności i kwalifikacji organizacjom i podmiotom rekrutacyjnym w innych krajach.

http://europass.cedefop.europa.eu

Euroguidance

To sieć organizacji doradztwa zawodowego wspierająca promowanie możliwości kształcenia w całej Europie.

http://www.euroguidance.eu

Enterprise Europe Network

Sieć ta pomaga małym przedsiębiorstwom jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie stwarza europejski rynek pracy. Dzięki niej pracodawcy mogą dowiedzieć się, jak rozszerzyć działalność, zdobyć nowe technologie i uzyskać dostęp do unijnych środków i informacji o możliwościach finansowania.

http://een.ec.europa.eu

Europejski portal dla małych przedsiębiorstw

Portal zawiera informacje dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw, w tym kwestii związanych z polityką, porady praktyczne i dane miejscowych punktów kontaktowych.

http://ec.europa.eu/small-businessźródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autor: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności