Usługi pośrednictwa w poszukiwaniu pracy i rekrutacji EURES

EURES, czyli europejska sieć miejsc pracy, świadczy usługi pośrednictwa w poszukiwaniu pracy i rekrutacji dla wszystkich krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także Szwajcarii. Pomaga osobom poszukującym pracy i zmieniającym pracę znaleźć miejsca, w których dostępne jest zatrudnienie, a pracodawcom oferuje większą pulę kandydatów dysponujących kwalifikacjami niezbędnymi do rozwoju działalności przedsiębiorstwa. Wszystkie usługi na rzecz osób poszukujących pracy i pracowników EURES świadczy nieodpłatnie.

EURES posiada sieć partnerów, w której zrzeszone są m.in. publiczne służby zatrudnienia. Grupa organizacji należących do sieci nieustannie poszerza się o wiele nowych organizacji rekrutacyjnych z różnych krajów, w tym prywatne agencje rekrutacyjne. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach portalu EURES.

Usługi eures

Usługi EURES mają charakter kompleksowy i są dostępne dla wszystkich Europejczyków poszukujących pracy - przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu poszukiwań. Usługi dotyczą wszystkich aspektów życia i pracy za granicą i obejmują doradztwo zawodowe, weryfikację i tłumaczenie CV, analizę ofert i ułatwianie rozmów o pracę za pomocą wideo- konferencji, informacje o europejskim rynku pracy, świadczenie porad prawnych i socjalnych, organizację targów pracy i doradztwo w zakresie możliwości szkoleń, nauki języka i uzyskania dofinansowania.

Portal EURES poświęcony mobilności zawodowej

Na stronach portalu EURES można znaleźć ponad milion ogłoszeń o pracy z 32 krajów Europy, niemal tyle samo CV oraz informacje o tysiącach zarejestrowanych pracodawców. Na stronach udostępniono narzędzia umożliwiające:

  • utworzenie profilu zapewniającego możliwość oznaczenia sektorów i krajów będących przedmiotem zainteresowania danej osoby i otrzymywanie powiadomień o odpowiednich miejscach pracy pocztą elektroniczną,

  • przygotowanie i uaktualnianie CV w jednej lub kilku wersjach językowych, a następnie jego zamieszczenie w sieci, dzięki czemu jest ono widoczne dla 30 000 pracodawców zarejestrowanych w portalu,

  • wyszukiwanie informacji o warunkach życia i pracy w wybranym kraju,
  • znalezienie informacji o Europejskich Dniach Pracy i innych wydarzeniach rekrutacyjnych w regionie,

  • nawiązanie kontaktu z innymi osobami poszukującymi pracy i wymianę wskazówek dotyczących poszukiwania zatrudnienia oraz życia i pracy za granicą.

Doradcy EURES

Doradcy EURES oraz inni specjaliści ds. rekrutacji zrzeszeni w sieci EURES udzielają zainteresowanym informacji i porad na każdym etapie poszukiwań i zmiany miejsca pracy. Korzystając ze swojej specjalistycznej wiedzy dotyczącej praktycznych, prawnych i administracyjnych aspektów europejskiej mobilności zawodowej, fachowcy mogą:

  • przedstawić osobie poszukującej pracy interesujące propozycje, kierując się jej profilem, a nawet podjąć próbę znalezienia pracodawcy odpowiadającego temu profilowi,

  • pomóc w procesie aplikowania na stanowisko i przekazać CV potencjalnym pracodawcom,

  • udzielić informacji o warunkach życia i pracy w kraju przeznaczenia,

  • pomóc osobie przeprowadzającej się do innego kraju w zorganizowaniu życia na miejscu, udzielając informacji o możliwościach zakwaterowania, ubezpieczeniach społecznych i podatkach, a także o szkołach i opiece zdrowotnej dla rodziny.

Codziennie pomagamy tysiącom osób pracujących za granicą, które zwracają się do nas z następującymi pytaniami: Gdzie mam płacić podatki? Gdzie mogę ubiegać się o świadczenia dla dzieci? Czy mogę korzystać ze służby zdrowia? Nasza pomoc ułatwia pracownikom przeprowadzkę do innego kraju".

Joe Lavery, doradca EURES, Cross-border Partnership Ireland, Irlandia Północna

Należy zauważyć, że zakres dostępnych usług może być różny w zależności od kraju lub organizacji partnerskiej EURES.

Informację o lokalnym doradcy EURES i innych specjalistach ds. rekrutacji oraz ich dane kontaktowe można znaleźć na stronach portalu EURES.

EURES w regionach transgranicznych

Najczęstszą formą mobilności zawodowej jest praca w innym kraju niż kraj zamieszkania. EURES funkcjonuje w regionach transgranicznych całej Europy. Informacje dotyczące tzw. pracowników transgranicznych można uzyskać na stronach portalu EURES i u lokalnego doradcy EURES.

Europejskie Dni Pracy i inne wydarzenia

Każdego roku w całej Europie odbywają się setki wydarzeń współorganizowanych przez EURES. Wszystkie są łatwo dostępne dla zainteresowanych, a uczestnictwo w nich jest nieodpłatne. Najbardziej znanym wydarzeniem są Europejskie Dni Pracy, które stanowią idealną okazję do znalezienia potencjalnego pracodawcy, zarówno na miejscu, jak przez internet, a także do wzięcia udziału w odbywających się na żywo sesjach pytań i odpowiedzi oraz w indywidualnym wideocoachingu z udziałem specjalistów ds. mobilności zawodowej i z innych dziedzin. EURES organizuje również konferencje, seminaria oraz jednodniowe wydarzenia poświęcone ogólnej tematyce mobilności, w trakcie których doradcy EURES służą fachową poradą w zakresie możliwości znalezienia pracy w Europie. Europejskie Dni Pracy mogą mieć charakter przekrojowy lub być poświęcone pojedynczemu sektorowi lub kilku sektorom. Informacje na temat wydarzeń w danym regionie można znaleźć w kalendarzu wydarzeń zamieszczonym na stronach portalu EURES. 

Concentrix współpracuje z siecią EURES od wielu lat i partnerstwo to jest kluczem do naszych sukcesów rekrutacyjnych. Zamieszczamy ogłoszenia w całej sieci EURES, nawiązujemy i utrzymujemy kontakty z indywidualnymi doradcami w całej Europie i regularnie uczestniczymy w wydarzeniach rekrutacyjnych EURES w różnych krajach. W związku z naszymi ogromnymi potrzebami rekrutacyjnymi i zróżnicowanymi wymaganiami językowymi korzystanie z portalu i sieci doradców EURES w celu publikowania ogłoszeń w różnych krajach ma dla nas zasadnicze znaczenie. Oferowany przez EURES poziom usług, wiedzy i doradztwa dotyczący miejscowych uwarunkowań jest dla nas bezcenny".

Concentrix, Irlandia Północna

Strona www:

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=plźródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autor: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności