Jak znaleźć wymarzoną pracę za pomocą mediów społecznościowych?

Osoby chcące zjednać sobie pracodawcę za pomocą mediów społecznościowych powinny dopilnować, aby ich profil odzwierciedlał to, jak chcą być postrzegane przez innych, a konto powinno odpowiadać preferencjom odbiorcy, tak samo jak CV.

Jak zaprojektować swój profil zawodowy w mediach społecznościowych?

 • Starający się o pracę powinni zadbać o to, by ich profile były ciekawe z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy. Należy zamieścić tam dane oraz hiperłącza istotne dla potencjalnych pracodawców, którzy zechcą zapoznać się z profilami kandydata w różnych portalach. Przykładowo w życiorysie zamieszczonym w portalu Twitter można zamieścić adres profilu w LinkedIn.

 • Osoby chcące pochwalić się swoimi umiejętnościami i promować się na stronach portalu Facebook lub Google+ powinny utworzyć profil zawodowy (tzw. fan page). Profil zawodowy można założyć dokładnie w taki sam sposób jak prywatny. Można w nim zawrzeć istotne informacje o właścicielu, oszczędzając pracodawcy konieczności przeglądania profilu prywatnego. Należy zadbać o stałą aktualizację profilu w taki sam sposób jak bloga, w przeciwnym razie odwiedzający mogą odnieść wrażenie, że właściciel się nie stara.

 • Pracodawcę mogą również zainteresować rekomendacje lub polecenia od poprzednich pracodawców zamieszczone w takich serwisach jak LinkedIn. Umożliwiają one bezpośrednie zapoznanie się z referencjami i uzyskanie danych kontaktowych poprzedniego pracodawcy.

Jak stać się częścią społeczności internetowej?

 • Osoba zainteresowana pracą w danej firmie powinna być na bieżąco zorientowana w sytuacji firmy. Warto pokazać swoje zainteresowanie branżą i śledzić aktualne wydarzenia w sektorze. Dzięki temu pracodawca zobaczy, że kandydat orientuje się w zagadnieniach branżowych.

 • Warto konstruktywnie komentować prowadzone w danej firmie lub branży kampanie, a także istotne wiadomości lub dyskusje na forach. Dzięki temu pracodawca zobaczy, że kandydat rozumie czytane treści i przekona się o jego umiejętnościach badawczo-analitycznych.

 • Poszukujący pracy może skontaktować się z pracownikami danego przedsiębiorstwa, aby więcej się o nim dowiedzieć. Uzyskanie odpowiedzi nie zawsze będzie możliwe, ale przekonanie się, jak wygląda firma z punktu widzenia pracownika, może pomóc kandydatowi w podjęciu decyzji, czy chce pracować w danej firmie lub sektorze.

Dlaczego warto przyjąć punkt widzenia pracodawcy?

Nawet jeżeli posiadacz profilu nie chce, by przeglądał go pracodawca, musi być przygotowany na taką ewentualność. Z amerykańskich badań wynika, że w toku procesu sprawdzania kandydatów 45% pracodawców odwiedza serwisy społecznościowe.

Pracodawcy sprawdzają następujące aspekty:

 • Prezentacja: Jak kandydat prezentuje samego siebie? Czy jest pozytywnie nastawiony do życia? Czy narzeka na poprzednich pracodawców?

 • Umiejętności interpersonalne: Jak wyglądają interakcje kandydata z innymi ludźmi i jak się do nich zwraca?

 • Weryfikacja: Czy treść profilu odpowiada treści CV?

Jak zrobić jak najlepszy użytek z mediów społecznościowych?

 • Należy wybrać odpowiednią dla siebie platformę mediów społecznościowych. Najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą na żywo komentować wydarzenia lub prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym, jest Twitter. Osoby poszukujące informacji na temat firm lub możliwości nawiązania kontaktów zawodowych powinny skorzystać z LinkedIn.

 • Różne media społecznościowe mogą być przydatne w różnych sektorach zatrudnienia. Osoby twórcze mogą zaprezentować swoje prace na stronach http://www.reddit.com lub nawet przygotować swoje CV w formie infografiki. Jeżeli w grę wchodzi praca przy produkcji filmów lub dziennikarstwo, można przygotować prezentację wideo i zamieścić ją w portalu YouTube. W ramach autopromocji warto uwidocznić efekty swojej pracy, zamieszczając je na profilu zawodowym LinkedIn lub dołączając odpowiednie łącza do CV.
 • Można również skorzystać z serwisów umożliwiających skracanie hiperłączy http://bitly.com, http://tinyURL.com oraz http://goo.gl. Aplikacje te pozwalają na tworzenie krótkich, zapadających w pamięć linków, a niektóre na uzyskanie dodatkowych informacji o czasie i miejscu kliknięć. Wiedząc, że dana osoba była zainteresowana profilem, kandydat może nawiązać do tego w późniejszej rozmowie z potencjalnym pracodawcą.

 • Należy dopasować profil w sieci społecznościowej do branży, w której poszukuje się zatrudnienia. W przypadku branży technicznej lub komputerowej warto zasygnalizować swoje umiejętności na profilu, komentując artykuły. Gdy w grę wchodzą marketing i public relations, najlepiej zademonstrować swoje umiejętności interpersonalne w bezpośredniej rozmowie.

Media społecznościowe w różnych częściach świata

Obecnie, gdy powstaje niniejsza publikacja, najczęściej używaną platformą społecz- nościową w Europie jest Facebook. Popularnością cieszą się również Twitter, LinkedIn i Google+. Można jednak sprawdzić, które serwisy są najpowszechniejsze w danym kraju, korzystając z takich serwisów badań rynkowych, jak Comscore lub z krajowych serwisów statystycznych. Poniżej przedstawiono inne platformy cieszące się obecnie największą popularnością w wybranych krajach Europy.źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autor: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności