Szukam pracy - 10 ważnych porad

Temat

Jak znaleźć wymarzoną pracę za pomocą mediów społecznościowych?

Osoby chcące zjednać sobie pracodawcę za pomocą mediów społecznościowych powinny dopilnować, aby ich profil odzwierciedlał to, jak chcą być postrzegane przez innych, a konto powinno odpowiadać preferencjom odbiorcy, tak samo jak CV.

Jak zaprojektować swój profil zawodowy w mediach społecznościowych?

 • Starający się o pracę powinni zadbać o to, by ich profile były ciekawe z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy. Należy zamieścić tam dane oraz hiperłącza istotne dla potencjalnych pracodawców, którzy zechcą zapoznać się z profilami kandydata w różnych portalach. Przykładowo w życiorysie zamieszczonym w portalu Twitter można zamieścić adres profilu w LinkedIn.

 • Osoby chcące pochwalić się swoimi umiejętnościami i promować się na stronach portalu Facebook lub Google+ powinny utworzyć profil zawodowy (tzw. fan page). Profil zawodowy można założyć dokładnie w taki sam sposób jak prywatny. Można w nim zawrzeć istotne informacje o właścicielu, oszczędzając pracodawcy konieczności przeglądania profilu prywatnego. Należy zadbać o stałą aktualizację profilu w taki sam sposób jak bloga, w przeciwnym razie odwiedzający mogą odnieść wrażenie, że właściciel się nie stara.

 • Pracodawcę mogą również zainteresować rekomendacje lub polecenia od poprzednich pracodawców zamieszczone w takich serwisach jak LinkedIn. Umożliwiają one bezpośrednie zapoznanie się z referencjami i uzyskanie danych kontaktowych poprzedniego pracodawcy.

Jak stać się częścią społeczności internetowej?

 • Osoba zainteresowana pracą w danej firmie powinna być na bieżąco zorientowana w sytuacji firmy. Warto pokazać swoje zainteresowanie branżą i śledzić aktualne wydarzenia w sektorze. Dzięki temu pracodawca zobaczy, że kandydat orientuje się w zagadnieniach branżowych.

 • Warto konstruktywnie komentować prowadzone w danej firmie lub branży kampanie, a także istotne wiadomości lub dyskusje na forach. Dzięki temu pracodawca zobaczy, że kandydat rozumie czytane treści i przekona się o jego umiejętnościach badawczo-analitycznych.

 • Poszukujący pracy może skontaktować się z pracownikami danego przedsiębiorstwa, aby więcej się o nim dowiedzieć. Uzyskanie odpowiedzi nie zawsze będzie możliwe, ale przekonanie się, jak wygląda firma z punktu widzenia pracownika, może pomóc kandydatowi w podjęciu decyzji, czy chce pracować w danej firmie lub sektorze.

Dlaczego warto przyjąć punkt widzenia pracodawcy?

Nawet jeżeli posiadacz profilu nie chce, by przeglądał go pracodawca, musi być przygotowany na taką ewentualność. Z amerykańskich badań wynika, że w toku procesu sprawdzania kandydatów 45% pracodawców odwiedza serwisy społecznościowe.

Pracodawcy sprawdzają następujące aspekty:

 • Prezentacja: Jak kandydat prezentuje samego siebie? Czy jest pozytywnie nastawiony do życia? Czy narzeka na poprzednich pracodawców?

 • Umiejętności interpersonalne: Jak wyglądają interakcje kandydata z innymi ludźmi i jak się do nich zwraca?

 • Weryfikacja: Czy treść profilu odpowiada treści CV?

Jak zrobić jak najlepszy użytek z mediów społecznościowych?

 • Należy wybrać odpowiednią dla siebie platformę mediów społecznościowych. Najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą na żywo komentować wydarzenia lub prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym, jest Twitter. Osoby poszukujące informacji na temat firm lub możliwości nawiązania kontaktów zawodowych powinny skorzystać z LinkedIn.

 • Różne media społecznościowe mogą być przydatne w różnych sektorach zatrudnienia. Osoby twórcze mogą zaprezentować swoje prace na stronach http://www.reddit.com lub nawet przygotować swoje CV w formie infografiki. Jeżeli w grę wchodzi praca przy produkcji filmów lub dziennikarstwo, można przygotować prezentację wideo i zamieścić ją w portalu YouTube. W ramach autopromocji warto uwidocznić efekty swojej pracy, zamieszczając je na profilu zawodowym LinkedIn lub dołączając odpowiednie łącza do CV.
 • Można również skorzystać z serwisów umożliwiających skracanie hiperłączy http://bitly.com, http://tinyURL.com oraz http://goo.gl. Aplikacje te pozwalają na tworzenie krótkich, zapadających w pamięć linków, a niektóre na uzyskanie dodatkowych informacji o czasie i miejscu kliknięć. Wiedząc, że dana osoba była zainteresowana profilem, kandydat może nawiązać do tego w późniejszej rozmowie z potencjalnym pracodawcą.

 • Należy dopasować profil w sieci społecznościowej do branży, w której poszukuje się zatrudnienia. W przypadku branży technicznej lub komputerowej warto zasygnalizować swoje umiejętności na profilu, komentując artykuły. Gdy w grę wchodzą marketing i public relations, najlepiej zademonstrować swoje umiejętności interpersonalne w bezpośredniej rozmowie.

Media społecznościowe w różnych częściach świata

Obecnie, gdy powstaje niniejsza publikacja, najczęściej używaną platformą społecz- nościową w Europie jest Facebook. Popularnością cieszą się również Twitter, LinkedIn i Google+. Można jednak sprawdzić, które serwisy są najpowszechniejsze w danym kraju, korzystając z takich serwisów badań rynkowych, jak Comscore lub z krajowych serwisów statystycznych. Poniżej przedstawiono inne platformy cieszące się obecnie największą popularnością w wybranych krajach Europy.źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autor: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura SGGW - nowoczesny sprzęt
 
Polityka Prywatności