Data ważności ogłoszenia: 2014-12-31

Pielęgniarka do pracy w domach opieki, szpitalach, domach prywatnych

Zagraniczna Oferta Pracy EURES
Identyfikator oferty: 5248934a
Numer w Bazie Ofer Pracy EURES: ZOP/15/WUP Rzeszów/2014
Zawód lub stanowisko: pielęgniarka do pracy w domach opieki, szpitalach, domach prywatnych
Ogólny zakres obowiązków: Zapewnienie usług opieki wysokiej jakości, poprzez ciągłą ocenę potrzeb i życzeń mieszkańców. Opracowanie, przegląd i aktualizację planów opieki, aby sprostać zmieniającym się fizycznym, społeczny i psychologicznym potrzebom naszych klientów. Profesjonalny i serdeczny kontakt z gośćmi, rodziną, przyjaciółmi i innymi podmiotów zewnętrznymi. Przestrzegać wszystkich wytycznych prawnych, regulacyjnych i najlepszych praktyk. Zapewniać odpowiednio odbierane, przechowywane i podawane leki. Promowanie wysokich standardów opieki pielęgniarskiej.
Oferta pracy agencji pracy tymczasowej: Nie
Liczba miejsc pracy: 30
Miejsce zatrudnienia - kraj: Wielka Brytania
Dane podmiotu oferującego pracę
Status: Pracodawca
Nazwa: Jark Healthcare Ltd
Adres: JARK PLC, 89 High Street, Hadleigh, Ipswich, IP7 5EA
Kraj: Wielka Brytania
Telefon: 441362656153
E-mail: inanevic@jark.co.uk
Strona internetowa: www.jark.com
Krótki opis działalności gospodarczej: JARK Plc jest jedną z najbardziej dynamicznych prywatnych agencji zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Jark posiada 25 oddziałów w całej Wielkiej Brytanii. JARK Healthcare, (część Jark Plc) jest wiodącym pośrednikiem dla pracowników opieki zdrowotnej w ramach NHS, usług socjalnych i rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Założona ponad 10 lat firma ma bogate doświadczenie w zapewnianiu personelu do opieki w różnych placówkach w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Imię i nazwisko przedstawiciela pracodawcy
wskazanego do kontaktów:
Irina Nanevic
Miejsce pracy
Lokalizacja: siedziba pracodawcy użytkownika London, Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk, Lincolnshire, Essex, Bedfordshire, Oxfordshire, Humberside, Northamptonshire, Berkshire, Irlandia Północna
Przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym
niż siedziba pracodawcy:
Lokalizacja domów opieki i szpitali
Nazwa firmy: Jark Healthcare Ltd
Adres: Różne lokalizacje w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Kraj: Wielka Brytania
Wymagania wobec kandydatów do pracy
Poziom wykształcenia: wyższe
Doświadczenie zawodowe: Preferowane minimum 6 miesięcy ale akceptowani będą też absolwenci
Znajomość języków: angielski - poziom dobry
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: Rejestracja w Izbie Pielęgniarskiej więcej informacji na www.nmc-uk.org
Wynagrodzenia i warunki zatrudnienia
Gwarantowane wynagrodzenie brutto: 14.00
Waluta: funt szterling
System wynagradzania - rodzaj stawki: stawka tygodniowa 22 funty stawka za pracę w weekendy
Premie: Nie
Dodatkowe świadczenia: podróż - pracodawca nie pokrywa kosztów podróży;przeprowadzka - pracodawca nie pokrywa kosztów;zakwaterowanie - pomoc pracodawcy
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana umowa: Jark Healthcare Ltd.
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: praca na pełen etat
Okres zatrudnienia - czas trwania umowy: nieokreślony
Rozkład czasu pracy - liczba godzin tygodniowo: 40
System czasu pracy - zmiany i praca w dni wolne: praca na zmiany i w dni wolne
Inne informacje: Zmiany: 8:00 - 14:00, 14:00 - 20:00, 20:00 - 8:00.
Dodatkowe informacje
Sposób składania aplikacji
Wymagane dokumenty: CV
Język, w którym muszą być
sporządzone przedkładane dokumenty:
angielski
Do kogo należy wysłać dokumenty: do agencji
Gdzie należy wysłać dokumenty: inanevic@jark.co.uk
Dane teleadresowe: Wojciech Woś Tel 17 850 92 23 wwos@wup-rzeszow.pl
Data publikacji: 2014-08-12
Data ważności oferty/
termin składania aplikacji:
2014-12-31
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


źródło: Eures Polska

data ostatniej modyfikacji: 2014-09-01 14:22:29
Komentarze
 
Polityka Prywatności