Serwis Praca za granicą - ogłoszenia - dział praca
Data ważności ogłoszenia: 2013-09-10

Opiekun osób starszych/opiekun medyczny

Kraj: Niemcy

Zagraniczna Oferta Pracy EURES
Identyfikator oferty: 10000-1099123351-S
Numer w Bazie Ofer Pracy EURES: ZOP/52/WUP Zielona Góra/2013
Zawód lub stanowisko: opiekun osób starszych/opiekun medyczny
Ogólny zakres obowiązków: • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. • Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych. • Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia • wykonywanie zabiegów higienicznych • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
Oferta pracy agencji pracy tymczasowej: Nie
Liczba miejsc pracy: 3
Miejsce zatrudnienia - kraj: Niemcy
Dane podmiotu oferującego pracę
Status: Agencja pracy tymczasowej
Nazwa: Agencja Pracy Tymczasowej FlexiWork GmbH Niederbergstr. 6, 88456 Ingoldingen Niemcy
Adres: Agencja Pracy Tymczasowej FlexiWork GmbH Niederbergstr. 6, 88456 Ingoldingen Niemcy
Kraj: Niemcy
Telefon: 0049 7355 9324572
Fax: 0049 7355 9324579
E-mail: zawadzki@flexiwork-personal.de
Strona internetowa: www.flexiwork-personal.de
Krótki opis działalności gospodarczej: Rodzinna Agencja Pracy Tymczasowej powstała w 2013 z rozłamu dużej Agencji Pracy Tymczasowej. Specjalizuje się w pozyskiwaniu personelu w branży technicznej i medycznej.
Imię i nazwisko przedstawiciela pracodawcy
wskazanego do kontaktów:
Paweł Zawadzki
Miejsce pracy
Lokalizacja: siedziba główna
Przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym
niż siedziba pracodawcy:
-
Nazwa firmy: -
Adres: -
Kraj: Niemcy
Wymagania wobec kandydatów do pracy
Poziom wykształcenia: wyższe zawodowe
Doświadczenie zawodowe: Wymagane co najmniej roczne doświadczenie
Znajomość języków: niemiecki - poziom dobry
-
-
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: -
Umiejętności: -
Inne istotne wymagania: Praca w domach spokojnej starości oraz w prywatnych domach opieki. Zawarta umowa o pracę ze wszystkimi zawartymi w układzie zbiorowym uprawnieniami pracowniczymi. Do pracy nie kwalifikują się osoby po kursach lub z doświadczeniem zawodowym w prywatnych domach osób fizycznych. Praca nie polega tylko na utrzymaniu higieny i gotowaniu posiłków. Znajomość języka niemieckiego jest weryfikowana telefonicznie.
Wynagrodzenia i warunki zatrudnienia
Gwarantowane wynagrodzenie brutto: 11.50
Wynagrodzenie netto: -
Waluta: euro
System wynagradzania - rodzaj stawki: stawka godzinowa
Premie: Nie
Dodatkowe świadczenia: -
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana umowa: Agencja Pracy Tymczasowej FlexiWork GmbH Ni
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: praca na pełen etat
Okres zatrudnienia - czas trwania umowy: nieokreślony
Data wygaśnięcia umowy: -
Rozkład czasu pracy - liczba godzin tygodniowo: 40
System czasu pracy - zmiany i praca w dni wolne: praca na zmiany i w dni wolne
Data rozpoczęcia pracy: 2013-06-01
Inne informacje: Praca na pełen etat, praca na zmiany, dodatek za pracę w niedzielę i święta Dieta na mieszkanie 20 EURO dziennie za każdy przepracowany dzień Pracodawca gwarantuje mieszkanie w okresie próbnym na koszt pracownika (patrz diety) , ok. 3 miesiące, potem pomaga w znalezieniu zakwaterowania stałego
Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że Agencja Pracy Tymczasowej FlexiWork GmbH oświadczyła, że działa zgodnie przepisami prawa obowiązującymi na terenie Niemiec. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. UWAGA: Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.
Sposób składania aplikacji
Wymagane dokumenty: CV w języku polskim z opisem doświadczenia zawodowego. Proszę opisać dokładnie zakres wykonywanych czynności.
Język, w którym muszą być
sporządzone przedkładane dokumenty:
polski
Do kogo należy wysłać dokumenty: do doradcy EURES z WUP
Gdzie należy wysłać dokumenty: j.osetek@wup.zgora.pl
Dane teleadresowe: Joanna Osetek – j.osetek@wup.zgora.pl Tel.: 68 456 77 07 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Ul. Wyspiańskiego 15 Zielona Góra
Data publikacji: 2013-05-23
Data ważności oferty/
termin składania aplikacji:
do odwołania


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


źródło: Eures Polska

data ostatniej modyfikacji: 2013-06-28 14:49:51
Komentarze
 
Polityka Prywatności