Praca za granicą - ogłoszenia, praca

Data ważności ogłoszenia: 2013-05-19

Starszy programista php (senior php developer)

Zagraniczna Oferta Pracy EURES
Identyfikator oferty: 52156687
Numer w Bazie Ofer Pracy EURES: ZOP/2/WUP Łódź/2013
Zawód lub stanowisko: starszy programista php (senior php developer)
Ogólny zakres obowiązków: Do zadań zatrudnionej osoby należeć będą analizowanie, programowanie, testowanie, wdrażanie, monitorowanie i utrzymywanie interaktywnych stron i aplikacji edukacyjnych, śledzenie potrzeb i życzeń klientów i znajdowanie najbardziej odpowiednich rozwiązań. Osoba zatrudniona będzie blisko współpracować z zespołem ds. rozwoju i menedżerem projektu.
Oferta pracy agencji pracy tymczasowej: Nie
Liczba miejsc pracy: 1
Miejsce zatrudnienia - kraj: Belgia
Dane podmiotu oferującego pracę
Status: Pracodawca
Nazwa: VISION
Adres: Dendermondsesteenweg 201 bus 48 9000 Gent
Kraj: Belgia
Telefon: 0032 09 265 94 80
Fax: 0032 09 265 94 81
E-mail:
Strona internetowa:
Krótki opis działalności gospodarczej: Od momentu założenia w 1999 r. Vision stał się czołowym graczem na belgijskim rynku. Misją firmy jest wzbogacanie organizacji klientów i dostarczanie wyczerpującego, stopniowego wsparcia w dziedzinie nauczania, rozwoju (osobistego) i komunikacji. Składa się obecnie z 3 jednostek: Learning (Nauczanie), Documentation (Dokumentacja) i Communication (Komunikacja). Każda jednostka ma własne metody działania i kompetencje. Tworzą one podstawę dla analizy i koordynacji specyficznych potrzeb klientów.
Imię i nazwisko przedstawiciela pracodawcy
wskazanego do kontaktów:

Miejsce pracy
Lokalizacja: siedziba główna
Przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym
niż siedziba pracodawcy:

Nazwa firmy:
Adres:
Kraj:
Wymagania wobec kandydatów do pracy
Poziom wykształcenia: wyższe
Doświadczenie zawodowe: wymagane min. 2 lata
Znajomość języków: angielski - poziom bardzo dobry
holenderski - poziom bardzo dobry
francuski - poziom bardzo dobry
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty:
Umiejętności:
Inne istotne wymagania: Wymagana znajomość min. jednego z 3 ww. języków. Obowiązkowość i odpowiedzialność, otwarty i przejrzysty sposób komunikowania się, analityczny i kreatywny sposób myślenia, rozumienie innowacji, praca zespołowa, kilkuletnie doświadczenie w rozwoju aplikacji online, kompetencje w PHP i MySQL, biegłość w (X)HTML i CSS zgodnie ze standardami W3C, doświadczenie w programowaniu objektowym, znajomość Java i Ajax, doświadczenie w rozwoju schematów baz danych
Wynagrodzenia i warunki zatrudnienia
Gwarantowane wynagrodzenie brutto: 1750.00
Wynagrodzenie netto:
Waluta: euro
System wynagradzania - rodzaj stawki: stawka miesięczna
Premie:
Dodatkowe świadczenia: zakwaterowanie - pomoc pracodawcy
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana umowa: VISION
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: praca na pełen etat
Okres zatrudnienia - czas trwania umowy: nieokreślony
Data wygaśnięcia umowy:
Rozkład czasu pracy - liczba godzin tygodniowo: 40
System czasu pracy - zmiany i praca w dni wolne:
Data rozpoczęcia pracy: 2013-04-01
Inne informacje: Wynagrodzenie: Na początek dla licencjata od 1750 do 1999 Na początek dla magistra od 2000 do 2500 Generalnie jako magister inżynier można oczekiwać wynagrodzenia 2500 euro brutto miesięcznie w zależności od doświadczenia i umiejętności. Ciekawe wyzwania w dynamicznej firmie
Dodatkowe informacje

Kandydaci proszeni są o przesłanie cv do pracodawcy oraz do wiadomości doradcy EURES w Belgii: Pani Charolotte Hoste, email: charlotte.hoste@vdab.be
Sposób składania aplikacji
Wymagane dokumenty: cv
Język, w którym muszą być
sporządzone przedkładane dokumenty:
angielski
Do kogo należy wysłać dokumenty: do pracodawcy
Gdzie należy wysłać dokumenty: jobs@vision.be
Dane teleadresowe: Dane kontaktowe pracodawcy: Jessica Decoster VISION Dendermondsesteenweg 201 bus 48 9000 Gent Belgium
Data publikacji: 2013-03-20
Data ważności oferty/
termin składania aplikacji:
2013-05-19


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


źródło: Eures Polska

data ostatniej modyfikacji: 2013-05-02 14:28:56
Komentarze
boks.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura
 
Polityka Prywatności