Data ważności ogłoszenia: 2013-04-22

Pracownik obsługi klienta (język francuski)

Zagraniczna Oferta Pracy EURES
Identyfikator oferty: CZ5361340739
Numer w Bazie Ofer Pracy EURES: ZOP/3/WUP Katowice/2013
Zawód lub stanowisko: pracownik obsługi klienta (język francuski)
Ogólny zakres obowiązków: - zapewnienie wsparcia i obsługi klientów w zakresie obsługi smartfonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, diagnozowanie problemu i wskazanie sposobu rozwiązania problemu, - informowanie klientów o rodzajach wsparcia i krokach podjętych w celu rozwiązania problemu.
Oferta pracy agencji pracy tymczasowej: Nie
Liczba miejsc pracy: 13
Miejsce zatrudnienia - kraj: Czechy
Dane podmiotu oferującego pracę
Status: Pracodawca
Nazwa: Infosys BPO s.r.o
Adres: Holandska 9 639 00 Brno
Kraj: Czechy
Telefon: +420 542 212406
Fax: +420 543 236349
E-mail: infosysbpo@infosys.com
Strona internetowa: www.infosysbpo.com
Krótki opis działalności gospodarczej: Infosys BPO jest spółką Infosys BPO Ltd. – indyjskiego giganta na międzynarodowym rynku usług outsourcingowych. Firma dostarcza innowacyjne usługi outsourcingowe w 18 centrach na całym świecie, zlokalizowanych w Europie (Polska, Czechy) oraz w Indiach, USA, Australii, Meksyku, Brazylii, Chinach i na Filipinach. Infosys BPO zatrudnia w Europie ponad 1 800 pracowników. Świadczymy usługi outsourcingowe klientom w 27 krajach świata. Obsługujemy duże, międzynarodowe koncerny, którym oferujemy m.in. usługi finansowo-księgowe i zakupowe, obsługę procesów logistycznych, zarządzanie bazami danych, usługi IT (SAP), a także usługi zaawansowane – zarządzanie ryzykiem, obsługę podatkową, doradztwo i konsulting. Usługi świadczymy w 24 językach, dlatego ważne jest, by nasi pracownicy biegle posługiwali się językami obcymi.
Imię i nazwisko przedstawiciela pracodawcy
wskazanego do kontaktów:
Romana Fialkova
Lokalizacja: siedziba główna
Nazwa firmy: Infosys BPO s.r.o
Adres: Holandska 9, Brno
Kraj: Czechy
Wymagania wobec kandydatów do pracy
Poziom wykształcenia: średnie
Doświadczenie zawodowe: Nie wymagane
Znajomość języków: francuski - poziom biegły
angielski - poziom dobry
Umiejętności: Wymagana biegła znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie (telefoniczna komunikacja z użytkownikami francuskojęzycznymi) ORAZ średnio zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (wewnętrzna komunikacja, szkolenia, materiały szkoleniowe i informacyjne).
Inne istotne wymagania: - umiejętność analitycznego myślenia, - orientacja na klienta, - dobra znajomość obsługi komputera, - elastyczność.
Wynagrodzenia i warunki zatrudnienia
Gwarantowane wynagrodzenie brutto: 24000.00
Waluta: korona czeska
System wynagradzania - rodzaj stawki: stawka miesięczna
Premie: Nie
Dodatkowe świadczenia: podróż – pracodawca pokrywa częściowe koszty podróży;wyżywienie - pracodawca zapewnia częściowo na własny koszt;zakwaterowanie - pomoc pracodawcy
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana umowa: Infosys BPO s.r.o
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: praca na pełen etat
Okres zatrudnienia - czas trwania umowy: nieokreślony
Rozkład czasu pracy - liczba godzin tygodniowo: 40
System czasu pracy - zmiany i praca w dni wolne: praca na zmiany
Inne informacje: Wynagrodzenie od 24 000 do 30 000 CZK miesięcznie. Pracodawca pokrywa koszty podróży (do wysokości 8 750 CZK/ 350 EUR). Pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania przez pierwsze 2 tygodnie. Pracodawca zapewnia bony obiadowe o wartości 880 CZK (36 EUR) miesięcznie (koszt 1 obiadu to ok. 3 EUR). Pracodawca zapewnia szkolenia z zakresu np. zarządzania metodą Six Sigma Green Belt, umiejętności analitycznych, innowacyjnego myślenia, przywództwa, programów komputerowych itp. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 04.02.2013 lub 18.02.2013.
Wymagane dokumenty: CV
Język, w którym muszą być
sporządzone przedkładane dokumenty:
angielski
Do kogo należy wysłać dokumenty: do doradcy EURES z WUP
Gdzie należy wysłać dokumenty: jstoklosa@wup-katowice.pl z dopiskiem „French Speaking Customer Support”
Dane teleadresowe: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościuszki 30 40 – 048 Katowice tel. 32 757 33 91
Data publikacji: 2013-01-22
Data ważności oferty/
termin składania aplikacji:
do odwołania
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


źródło: Eures Polska

data ostatniej modyfikacji: 2013-01-23 13:24:48
Komentarze
 
Polityka Prywatności