Data ważności ogłoszenia: 2011-04-11

Opiekun, opiekunka osób niepełnosprawnych

Praca w charakterze Opiekun / Opiekunka "live-in" (z zamieszkaniem u podopiecznego). Bezpłatne utrzymanie (zakwaterowanie i wyżywienie) w czasie pracy.

Praca polega na zamieszkaniu z jedną osobą podopieczną w jej domu i wykonywaniu obowiązków pod jej kierownictwem. Podopieczni to osoby niepełnosprawne ruchowo, młode i dorosłe, po urazach kręgosłupa i kończyn.

Do obowiązków opiekuna należy pomoc i wspieranie podopiecznego we wszystkich czynnościach dnia codziennego, w tym pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej i estetycznego wyglądu, pomoc w poruszaniu się, pchanie wózka, zawożenie i przywożenie, pomoc w załatwianiu bieżących spraw i kontakcie z instytucjami, bankiem, asysta w spędzaniu czasu wolnego, organizowanie rozrywek, wspieranie w prowadzeniu aktywnego życia.

Wszystkie powyższe obowiązki muszą być wykonywane przy pełnym zachowaniu dyskrecji i poszanowaniu godności osoby podopiecznej. Praca w systemie: 3 tygodnie (21-24 dni) pracy / 1 tydzień wolnego. Przerwa między zleceniami może zostać wydłużona. Pracodawcą jest firma brytyjska, a nie podopieczny. Liczba godzin pracy nie przekracza 10 h dziennie, w tym przewidziana jest przerwa w ciągu dnia. Kontrakt podpisywany jest na 6 miesięcy.

Wynagrodzenie:

Ł420 - Ł469 za 7 dni pracy (kwota brutto, przed potrąceniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne). Płatny urlop - za każde przepracowane 9 dni - 1 dzień wolnego (łącznie 28 dni w roku). Czas pomiędzy 3-tygodniowymi okresami pracy można wykorzystać w dowolny sposób (podróże, wyjazd do Polski) - pracodawca oferuje możliwość korzystania z firmowego zakwaterowania w Kent (odpłatność Ł18 za dobę). Pracodawca zapewnia możliwość ukończenia kursów NVQ. Procedura rekrutacyjna:

UWAGA: Oferta ta jest dostępna tylko dla kandydatów gotowych wziąć udział w spotkaniu osobistym z pracodawcą na terenie Wielkiej Brytanii! I etap - telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna II etap - spotkanie osobiste z pracodawcą na terenie UK (Kent) III etap - bezpłatne 5-dniowe szkolenie (z bezpłatnym zakwaterowaniem), po którym pracodawca decyduje o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do pracy Około 2 tygodnie po szkoleniom opiekun dostaje pierwsze 3-tygodniowe zlecenie, a następnie kolejne zlecenia przez okres 6 miesięcy (z tygodniowymi przerwami między zleceniami).

Wymagania
- czynne prawo jazdy kat. B,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w opiece: przynajmniej prywatne,
- gotowość do pracy i zamieszkania u podopiecznego przez 3 tygodnie,
- chęć do pracy, życzliwość, empatia, cierpliwość,
- pewność siebie, dobra organizacja własnej pracy,
- niekaralność, dobry stan zdrowia,
- gotowość do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą na terenie Wielkiej Brytanii.

Jesteś zainteresowany? Aplikuj!

Źródło: praca.money.pl

data ostatniej modyfikacji: 2011-03-22 11:26:40
Komentarze
 
Polityka Prywatności