Własna firma - artykuły

NOWY KANCLERZ UMK

Tag: UMK
Dział: Bydgoszcz - Toruń

Dr Tomasz Jędrzejewski wygrał konkurs na stanowisko kanclerza Uniwersytetu i uzyskał pozytywną opinię Senatu. Zaczął pełnić swoją funkcję 7 lutego 2019 r.

Do konkursu na to stanowisko przystąpiło 16 kandydatów. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jacka Kubicy, prorektora ds. badań naukowych spotkała się z sześcioma wybranymi osobami i zaproponowała rektorowi kandydaturę dr. Tomasza Jędrzejewskiego. Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn podjął decyzję o przedstawieniu tej kandydatury Senatowi, który wyraził swoją pozytywną opinię na posiedzeniu 5 lutego.

Dr Tomasz Jędrzejewski urodził się w 1970 r. w Toruniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMK (1994 r.), tam także uzyskał stopień doktora nauk prawnych (2002 r.). Od 1994 do 2018 r. pracował w Katedrze Prawa Administracyjnego, był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji. 1 października 2012 r. został zatrudniony w administracji UMK jako dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego. Od 2014 r. sprawował funkcję zastępcy kanclerza, a następnie zastępcy kanclerza ds. administracyjnych. Pełnił liczne funkcje doradcze i eksperckie, był m.in. członkiem zespołu Prezydenta RP przygotowującego projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, członkiem zespołu Fundacji Rektorów Polskich przygotowującego wzorcowy statut uczelni akademickich w 2005 r. ekspertem sejmowej komisji ds. rodziny w zakresie projektu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, doradcą prawnym Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem Komisji Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu, członkiem Zespołu Monitorującego i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, członkiem Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, członkiem Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, członkiem zespołu opracowującego założenia projektu Ustawy 2.0, wykładowcą Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym także z zakresu szkolnictwa wyższego. 


data ostatniej modyfikacji: 2019-02-08 09:26:09
Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSB_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UNS studia niestacjonarne
miniatura
 
Polityka Prywatności