Własna firma - artykuły

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dział: Studia

Nowe stypendium fundowane w Uniwersytecie Jagiellońskim przełamuje schematy.
Nasze nowe stypendium to coś więcej niż wyróżnienie za osiągane wyniki – to początek poważnej kariery naukowej – przekonuje filolog dr Michał Németh.

Czym jest i co daje Stypendium UJ?

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego to wyjątkowe stypendium dla osób (uczniów lub studentów), które chcą podjąć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Będzie ono przyznawane za wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne. Uniwersytet Jagielloński, tworząc nowe stypendium, zamierza zrealizować kilka różnych celów. Po pierwsze chce zapewnić należyte wsparcie wybitnym i wyjątkowo zdolnym osobom; po drugie pragnie utrwalić wysoką pozycję uczelni i rolę wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego; po trzecie zaś dąży do potwierdzenia swojej innowacyjności w zakresie budowania oferty stypendialnej.

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stwarza wielkie możliwości. Stypendyści otrzymają znaczące wsparcie finansowe, merytoryczne, instytucjonalne, poznają Uniwersytet, zdobędą wiedzę, będą pracować naukowo ze znakomitymi przedstawicielami nauki polskiej. To wszystko wyróżnia naszą ofertę stypendialną. Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wynikiem dbałości o rozwój zdolnych młodych ludzi oraz o przyszłość naszej Alma Mater – mówi prof. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Wsparcie to będzie polegało na zapewnieniu stypendystom:

  • stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawanego na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

  • maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia na wybranym przez siebie kierunku (z wyjątkiem kierunków oferowanych przez Collegium Medicum);

  • możliwości realizacji programu studiów według zindywidualizowanego planu;

  • opieki naukowej pracownika UJ;

  • gwarancji miejsca w domu studenckim.

Wreszcie stworzono stypendium, które zapewnia młodym badaczom warunki do właściwego rozwoju naukowego – uważa filozof dr Tomasz Żuradzki.

To wyjątkowe stypendium dla wyjątkowych osób, takich, które mają w sobie „to coś” i chcą się rozwijać – misją uniwersytetu jest wspieranie takich osób – twierdzi politolog prof. Paweł Laidler.


Jak wygląda aplikowanie o Stypendium UJ?

W Stypendium UJ niekonwencjonalna jest także sama procedura konkursowa. Składa się ona z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy wypełnić elektroniczny formularz oraz dostarczyć wymagane dokumenty. Kapituła Stypendium dokona wtedy selekcji na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, podczas których będą oni mogli dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz pomysły, plany, zainteresowania, projekty, które chcieliby zrealizować studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim. W założeniu, ów drugi etap ma być czymś na wzór konkursu talentów, w którym główną rolę odegrają kandydaci i ich kreatywność. Oni sami zdecydują, w jaki sposób pokażą swoje zdolności i kompetencje.

Młodzi ludzie są bardzo kreatywni, poznawanie owoców tej kreatywności i wspomaganie jej – to świetna rzecz – mówi psycholog prof. Bartłomiej Dobroczyński.

To niezwykle ważne, aby różnorodne talenty uczniów i studentów, którzy do nas dołączą, zostały dostrzeżone i należycie wsparte – podkreśla prof. Piotr Krasny, historyk sztuki.


Kapituła Stypendium

Za wybieranie stypendystów odpowiedzialna będzie powołana przez Rektora Kapituła Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, składająca się z wybitnych pracowników UJ, cenionych i wyjątkowo lubianych przez studentów. Członkowie Kapituły to utytułowani naukowcy, zdobywcy prestiżowych nagród i grantów, znamienici specjaliści, reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Członkiem Kapituły jest również Przewodniczący Samorządu Studentów UJ.

Naszym zadaniem będzie wybieranie szczególnie zdolnych osób, które chciałyby uczyć się i prowadzić badania w Uniwersytecie Jagiellońskim, musimy więc mieć oczy i uszy szeroko otwarte – tłumaczy prof. Artur Michalak, chemik.

To ekscytująca przygoda dla nas wszystkich – i kandydatów, i członków Kapituły. Osoby, które zgłoszą się na konkurs o Stypendium UJ będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia, zainteresowania i plany, a my – poznać znakomitych młodych ludzi i wesprzeć ich starania, na czym najbardziej nam zależy – przekonuje prawniczka dr hab. Brygida Kuźniak.


Kto może aplikować o Stypendium UJ?

O Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą ubiegać się uczniowie lub absolwenci polskich lub zagranicznych szkół średnich, bądź też polscy lub zagraniczni studenci, którzy chcą podjąć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na wybranym przez siebie kierunków, i spełniają dodatkowo dwa warunki formalne:

– ukończyli nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu o stypendia szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;

– prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Rokrocznie przyznanych może być jedynie 7 stypendiów.


Podsumowanie

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego to nowość, która z pewnością zainteresuje przyszłych studentów. Daje duże możliwości i stwarza atrakcyjne warunki studiowania oraz pracy naukowej.

To po prostu super stypendium, coś niezwykłego – ocenia fizyk dr Witold Zawadzki.

Nie mam wątpliwości, że Stypendium przysłuży się nie tylko samym stypendystom, ale całej społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego – dodaje Przewodniczący Samorządu Studentów UJ Jakub Bakonyi.


Nabór wniosków w konkursie o Stypendium UJ zacznie się już niedługo, bo 1 lutego 2019 roku i potrwa do 15 marca.

Szczegółowe informacje o Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się na stronie internetowej: stypendia.uj.edu.pl


data ostatniej modyfikacji: 2019-02-26 09:05:53
Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSB_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UNS studia niestacjonarne
miniatura
 
Polityka Prywatności