Wielka Brytania - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Państwo: Wielka Brytania
Języki urzędowe: angielski
Kod telefoniczny: +44
Domena internetowa: .uk

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Osoby rekrutujące oczekują od kandydatów możliwości wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w krótkim czasie po zawiadomieniu o tym fakcie. Kandydat powinien okazywać motywację i znać język angielski na tyle dobrze, aby skutecznie komunikować się z innymi (z wyjątkiem pracy dla osób o niskich kwalifikacjach, np. zbierania owoców, kiedy to rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona w języku ojczystym kandydata, zwłaszcza jeżeli odbywa się w jego kraju). Kandydaci powinni być kulturalni, punktualni, elegancko ubrani i posiadać umiejętność jasnego wysławiania się.

Pracodawcy i osoby rekrutujące są prawnie zobowiązani do sprawdzenia tożsamości każdego kandydata przed zaproponowaniem mu pracy. Kandydat powinien zabrać na rozmowę kwalifikacyjną oryginał paszportu lub dowodu osobistego w celu wykazania, że jest obywatelem lub krewnym obywatela kraju należącego do EOG (lub Szwajcarii).

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przybyć 15-20 minut wcześniej. Od pracodawcy można oczekiwać punktualności.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:50:57

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności