Szwajcaria - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Państwo: Szwajcaria
Języki urzędowe: francuski, niemiecki, włoski
Kod telefoniczny: +41
Domena internetowa: .ch

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Dobrze jest wcześniej zebrać informacje o przedsiębiorstwie - na temat składu zarządu, liczby pracowników, sektora gospodarki, w którym przedsiębiorstwo działa, konkurencji oraz klientów. Warto zapoznać się z polityką ochrony środowiska stosowaną przez przedsiębiorstwo, z jego podejściem do koncepcji sprawiedliwego handlu oraz kwestii społecznych i etycznych. Warto dowiedzieć się, jaki jest ogólny wizerunek przedsiębiorstwa i jaka jest jego reputacja jako pracodawcy.

Najbardziej typowe pytania dotyczące osobistych kompetencji to pytania o mocne i słabe strony, elastyczność oraz możliwość zmiany miejsca zamieszkania, dyspozycyjność oraz oczekiwania odnośnie do wynagrodzenia.

Osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną oceniają znajomość języka niezbędnego w pracy, ubiór, maniery, ton głosu oraz szacunek okazywany rozmówcom. Należy być odpowiednio przygotowanym i umieć właściwie odpowiadać na pytania podchwytliwe.

Ważne jest, aby podawać przykłady sytuacji, które się odnoszą do udzielonych odpowiedzi i mogą potwierdzić ich prawdziwość. W razie gdy w pracy wymagana jest znajomość języków obcych, pracodawca może zacząć mówić w takim języku w trakcie rozmowy, dlatego należy uczciwie opisać znajomość języków obcych w CV.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Należy przybyć na miejsce nieco wcześniej. Można się spodziewać, że pracodawca również będzie punktualny.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:49:10

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności