Luksemburg - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Państwo: Luksemburg
Języki urzędowe: francuski, niemiecki, luksemburski
Kod telefoniczny: +352
Domena internetowa: .lu

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Znalezienie zatrudnienia to ciężka praca - wymaga poświęcenia i czasu, aby potem jak najszybciej odnieść sukces. Aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, należy:

dokonać gruntownej autoanalizy (mocne i słabe strony, umiejętności i kwalifikacje, cele),

nie ustawać w wysiłkach, mimo że poprzednie procedury aplikacyjne się nie powiodły, i upewnić się, czy cel ubiegania się o pracę jest wystarczająco jasno określony,

być przygotowanym na udzielenie pracodawcy wyczerpujących informacji na temat poszukiwanego rodzaju pracy i jej warunków,

zasięgnąć informacji na temat przedsiębiorstwa, jego produktów i wizerunku,

pokazać pracodawcy, że jest się przygotowanym do rozmowy kwalifikacyjnej - jeżeli pracodawca odniesie przeciwne wrażenie, uzna kandydata za niedbałego i nieprofesjonalnego.

Należy przygotować krótką, zwięzłą charakterystykę swojej osoby, motywacji i atutów w odniesieniu do wymagań dotyczących danego stanowiska.

Z jakim wyprzedzeniem należy pojawić się na rozmowie?

Bardzo ważna jest punktualność i uszanowanie ustalonego terminu rozmowy.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:11

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności