Procedura aplikacyjna

Państwo

Wielka Brytania - aplikacje

Państwo: Wielka Brytania
Języki urzędowe: angielski
Kod telefoniczny: +44
Domena internetowa: .uk

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Należy ściśle przestrzegać poleceń. Pracodawca może podać numer telefonu lub adres e-mail, pod którym kandydaci mogą uzyskać dodatkowe informacje o ofercie pracy. Nie należy korzystać z tej możliwości pierwszego kontaktu jako sposobności zaprezentowania swojej kandydatury, chyba że pracodawca sobie tego zażyczy.

Najczęściej pracodawcy przyjmują ograniczoną liczbę kandydatów, wstrzymując przyjmowanie zgłoszeń, gdy ich liczba osiągnie określony pułap. Należy zatem zgłosić się do pracodawcy jak najprędzej - a w każdym razie przed terminem zamknięcia rekrutacji.

Przygotowując zgłoszenie, należy również pamiętać, by plik był przygotowany w odpowiednim formacie. Należy podać numer referencyjny ogłaszanego stanowiska i uważnie sprawdzić formularz. Pisownię i gramatykę należy sprawdzić z wykorzystaniem brytyjskiego - a nie amerykańskiego - słownika i zwrócić szczególną uwagę na strukturę gramatyczno-składniową tekstu.Jeżeli procedura aplikacyjna obejmuje przesłanie CV i listu motywacyjnego, należy zadbać o zwięzłość (jedna strona A4) i rzeczowość ich treści. W pierwszym akapicie należy określić cel listu, w drugim akapicie należy szczegółowo opisać swoje odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie, w trzecim akapicie należy wspomnieć o dyspozycyjności na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej oraz podać inne istotne informacje dotyczące ciążących obecnie na kandydacie zobowiązań zawodowych, list należy zakończyć krótkim zdaniem na temat oczekiwania odpowiedzi na list. W treści aplikacji powinny znaleźć się słowa kluczowe zawarte w ogłoszeniu.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:50:57

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce

Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UNS - obóz Czerna 2016
miniatura
 
Polityka Prywatności