Procedura aplikacyjna

Państwo

Rumunia - aplikacje

Państwo: Rumunia
Języki urzędowe: rumuński
Kod telefoniczny: +40
Domena internetowa: .ro

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Kandydat zainteresowany ofertą pracy może złożyć swoje zgłoszenie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Porównując CV z wymaganiami na danym stanowisku, osoba odpowiadająca za rekrutację zdecyduje, czy warto przeprowadzić rozmowę z kandydatem. W przypadku miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji (lekarzy, inżynierów) ważny jest list motywacyjny, którego długość nie powinna przekraczać dwóch stron. List motywacyjny jest zbyteczny w przypadku stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych i o niskim poziomie wykształcenia.

Pracodawcy mogą zorganizować więcej niż jedną rozmowę kwalifikacyjną. Wówczas pierwsza rozmowa z kandydatem odbywa się zazwyczaj telefonicznie. Przeprowadzając rozmowę kwalifikacyjną przez telefon, osoba rekrutująca dokonuje weryfikacji autentyczności informacji podanych w CV i prosi kandydata o bardziej szczegółowy opis jego umiejętności, zdolności i doświadczenia zawodowego. Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna trwa na ogół 10-15 minut.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:48:18

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
wseit_boks.gif
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci przy wejściu głównym
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności