Procedura aplikacyjna

Państwo

Luksemburg - aplikacje

Państwo: Luksemburg
Języki urzędowe: francuski, niemiecki, luksemburski
Kod telefoniczny: +352
Domena internetowa: .lu

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Aby rozpocząć procedurę aplikacyjną w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, kandydaci przesyłają swoje CV wraz z listem motywacyjnym. Z listu motywacyjnego powinno jasno wynikać, że kandydat rozumie oczekiwania pracodawcy wobec przyszłego pracownika i że jego umiejętności oraz kwalifikacje odpowiadają oferowanemu stanowisku. W liście motywacyjnym należy również przedstawić swoją motywację i powody ubiegania się o pracę w danym przedsiębiorstwie. List powinien być napisany bezbłędnie i w tym języku, w którym opublikowano ofertę pracy, chyba że w ogłoszeniu wskazano inaczej.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:11

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce

Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UNS - obóz Czerna 2016
miniatura
 
Polityka Prywatności