Procedura aplikacyjna

Państwo

Łotwa - aplikacje

Państwo: Łotwa
Języki urzędowe: łotewski
Kod telefoniczny: +71
Domena internetowa: .lv

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Zazwyczaj w zgłoszeniu wymagane jest CV i list motywacyjny. Aplikacje są zwykle wysyłane e-mailem, a niekiedy pocztą. W przypadku ubiegania się o pracę sezonową lub niewymagającą kwalifikacji możliwe jest zgłoszenie telefoniczne, ponieważ przy tego typu ofertach pracodawcy zazwyczaj stosują preselekcję.

Mimo że większość przedsiębiorstw łotewskich dąży do dostosowania swoich procesów rekrutacji do standardów zachodnioeuropejskich, które w większości są mniej formalne, firmy na Łotwie wciąż charakteryzuje hierarchiczna struktura i kultura zarządzania. Dotyczy to także podejścia do procedury aplikacyjnej.

List motywacyjny jest niezmiernie ważny i powinien być wiarygodny i przekonujący. Pracodawcy poszukują osób, które rozumieją działalność przedsiębiorstwa, jego misję i rynek. Niedopuszczalne jest przedstawianie fałszywego doświadczenia zawodowego lub innych nieprawdziwych informacji. Kandydat powinien zawsze okazywać pracodawcy szacunek.


data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:19

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności