Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Praca dla studentów i absolwentów - oferty

Region
Kategoria
Data ważności ogłoszenia: 2018-03-21 16:00

Pielęgniarka/Pielęgniarz w Katowickim Centrum Usług Społecznych

Informacja o naborze DS. 14001.25.2018 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA w Katowickim Centrum Usług Społecznych –„Integracja” Katowice, Francuska 43 w ramach projektu „ Katowice Miasto Otwarte- Rozwój Usług Społecznych” godziny pracy 7.30 do 15.30 1 etat

Kandydatów spełniających następujące wymagania

1) niezbędne :

1.     wykształcenie co najmniej średnie, upoważniające do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

2.     co najmniej roczny  staż pracy

2) pożądane :

Doświadczenie  w  pracy z  osobami  z niepełnosprawnością  fizyczną i intelektualną

posiadających następujące umiejętności :

umiejętność samodzielnej pracy z pacjentem raz współpracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładności i staranność, życzliwe podejście do pacjenta i umiejętność nawiązywania dobrych relacji interpersonalnych  z pacjentami

oraz predyspozycje:, odporność na stres, kultura osobista, samodzielność, cierpliwość i empatia

zainteresowanych realizacją zadań polegających na :

·          rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym wśród uczestników

·          wykonywanie czynności diagnostycznych, w tym dokonywanie pomiarów podstawowych  parametrów życiowych,

·          udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji  krążeniowo-oddechowej,

·          podawanie leków różnymi drogami i technikami, zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych,

·          dokumentowanie czynności dokonywanych przy pacjencie oraz rozpoznanych  problemów pielęgnacyjnych,

·          edukowanie uczestników i ich rodzin ( opiekunów),

·          przestrzeganie  praw pacjenta i  zasad etyki zawodowej

 

prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty i oświadczenia:

  • podpisane cv
  • podpisany list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kopie dokumentów, potwierdzających co najmniej roczny  staż pracy
  • podpisane oświadczenie dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

·         podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. 922 ze zm.)

Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem 21 marca 2018 w Dziale Organizacji i Spraw Pracowniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  p.23 , II piętro, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Wzór oświadczenia o ochronie danych osobowych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych jest dostępny na stronie internetowej MOPS w zakładce

„oświadczenia do pobrania/oświadczenia dla kandydatów na stanowiska pomocnicze”

Wybrani kandydaci  otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu  rekrutacji w siedzibie MOPS

Oferty nieodebrane zostaną zniszczone  po  upływie 3 miesięcy  od zakończenia  rekrutacji.

Dodatkowe informacje : tel.( 032) 2512-712 w 144 lub 105

Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania rekrutacyjnego  z ważnych przyczyn.

dodane przez MOPS Katowice


data ostatniej modyfikacji: 2018-03-12 10:14:11
Komentarze

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_2018_2019.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 1
 
Polityka Prywatności