Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Praca dla studentów i absolwentów - oferty

Region
Kategoria
Data ważności ogłoszenia: 2018-04-23 16:00

Fizjoterapeuta w Katowickim Centrum Usług Społecznych

Informacja o naborze DS. 14001.24.2018 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Fizjoterapeuty w Katowickim Centrum Usług Społecznych –„Integracja” Katowice, Francuska 43 w ramach projektu „ Katowice Miasto Otwarte- Rozwój Usług Społecznych” zatrudnienie do kwietnia 2018 do 31grudnia 2020 godziny pracy 7.30 do 15.30 1 etat

Kandydatów spełniających następujące wymagania

1) niezbędne :

1.     wykształcenie wyższe- fizjoterapia

2.     co najmniej roczny  staż pracy

2) pożądane :

Doświadczenie  w  pracy z  osobami  z niepełnosprawnością  fizyczną i intelektualną

posiadających następujące umiejętności :

umiejętność samodzielnej pracy z pacjentem oraz współpracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładności i staranność, życzliwe podejście do pacjenta i umiejętność nawiązywania dobrych relacji interpersonalnych  z pacjentami

oraz predyspozycje: odporność na stres, kultura osobista, samodzielność, cierpliwość i empatia

zainteresowanych realizacją zadań polegających na :

·          dokonywaniu oceny stanu pacjenta, ustalaniu programu oraz wykonywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych  z wykorzystaniem  różnych  metod fizjoterapii

·          prowadzeniu dokumentacji

·          kontrolowaniu postępów  fizjoterapii

·          doborze i dostosowaniu do potrzeb pacjenta wyrobów  medycznych różnego rodzaju (przedmioty ortopedyczne)

·          nauce  pacjentów posługiwania się  wyrobami medycznymi  (przedmiotami ortopedycznymi)

·          prowadzeniu działalności  profilaktycznej- popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych w celu zapobiegania  niepełnosprawności  osób w różnym wieku

·          wydawaniu  opinii w związku ze stanem funkcjonalnym pacjentów poddawanych  fizjoterapii oraz  przebiegu  procesu fizjoterapeutycznego

prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty i oświadczenia:

  • podpisane cv
  • podpisany list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczny  staż pracy
  • podpisane oświadczenie dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

·         podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. 922 ze zm.)

Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem „oferta pracy na konkurs DS. 14001.24.2018 należy składać do 23 marca 2018 w Dziale Organizacji i Spraw Pracowniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  p.23 , II piętro, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Wzór oświadczenia o ochronie danych osobowych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych jest dostępny na stronie internetowej MOPS w zakładce

„oświadczenia do pobrania/oświadczenia dla kandydatów na stanowiska pomocnicze”

Wybrani kandydaci  otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu  rekrutacji w siedzibie MOPS

Oferty nieodebrane zostaną zniszczone  po  upływie 3 miesięcy  od zakończenia  rekrutacji.

Dodatkowe informacje : tel.( 032) 2512-712 w 144 lub 105

Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania rekrutacyjnego  z ważnych przyczyn.

dodane przez MOPS Katowice


data ostatniej modyfikacji: 2018-03-12 10:12:31
Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Klaudia Małolepsza
 
Polityka Prywatności