Okres próbny

Państwo

Austria - okres próbny

Państwo: Austria
Języki urzędowe: niemiecki
Kod telefoniczny: +43
Domena internetowa: .at

Czy możliwe jest zaangażowanie pracownika do pracy na próbę?

Kandydat może zostać poproszony o odbycie 1 dnia pracy na próbę. Z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie.

Jak długo trwa standardowy okres próbny?

Najwyżej jeden miesiąc. W tym czasie istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę w dowolnym momencie bez podania powodu.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:37

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności