Negocjowanie wynagrodzenia i warunków umowy

Państwo

Bułgaria - negocjowanie wynagrodzenia i warunków umowy

Państwo: Bułgaria
Języki urzędowe: bułgarski
Kod telefoniczny: +359
Domena internetowa: .bg

Negocjowanie wynagrodzenia i innych warunków umowy

Kandydaci nie powinni poruszać kwestii wynagrodzenia w trakcie rozmowy. Negocjowanie wynagrodzenia i innych świadczeń rozpoczyna się dopiero po tym, jak pracodawca zaoferuje kandydatowi pracę. Zależnie od umowy wynagrodzenie naliczane jest w stawkach godzinowych lub miesięcznych. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest natomiast na podstawie czasu pracy lub wyników produkcji. Wynagrodzenie za jednostkę sprzedaży (kwoty produkcji) jest ustalane przez pracodawcę i pracownika i nie może być niższe niż suma określona w układzie zbiorowym pracy. W odniesieniu do niektórych zawodów stosuje się progi wynagrodzenia. We wszystkich pozostałych przypadkach poziom wynagrodzenia nie powinien być niższy od pensji minimalnej, której wysokość ustala rząd.

Wynagrodzenie jest zazwyczaj wypłacane raz w miesiącu, choć możliwe są wypłaty cotygodniowe. Powszechną praktyką jest wypłata zaliczki (części miesięcznego wynagrodzenia) mniej więcej w połowie miesiąca. Niektóre duże przedsiębiorstwa wypłacają premię za wyniki.

Zwykle nie ma możliwości negocjowania innych świadczeń. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatki reguluje ustawa i są one odprowadzane przez pracodawcę z wynagrodzenia. Pracodawcy mają swobodę udzielania dodatkowych świadczeń lub dni urlopu.


data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:55

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
220x300_70.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności