Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo

Wielka Brytania - Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo: Wielka Brytania
Języki urzędowe: angielski
Kod telefoniczny: +44
Domena internetowa: .uk

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Atmosfera panująca na rozmowie kwalifikacyjnej jest oficjalna, ale przyjazna. Kandydat powinien pilnie słuchać, odpowiadać na pytania i mieć pozytywne nastawienie względem swojego zgłoszenia. Należy się odprężyć oraz wyczerpująco i z przekonaniem odpowiadać na zadawane pytania.

Pracodawca będzie oczekiwał wykazania kompetencji kandydata względem danej posady na konkretnych przykładach. Ważnymi czynnikami są także punktualność, wygląd i motywacja.

Zazwyczaj przeprowadza się tylko jeden etap rozmów, którym czasem towarzyszą sprawdziany umiejętności technicznych kandydatów i zdolności rozwiązywania problemów. Rozmowa kwalifikacyjna trwa na ogół 30-40 minut. Testy zaś 20-30 minut. Wygląd kandydata, postawa oraz uwaga kandydata nie będą oceniane, ale na ich podstawie uczestnicy spotkania wyrabiają sobie o nim zdanie, dlatego są istotne.

Ponieważ główny nacisk kładzie się na kompetencje i znalezienie osoby, która odpowiadałaby profilowi danej posady, w niewielkim stopniu lub wcale nie porusza się kwestii pozazawodowych. Motywacja kandydata powinna jasno wynikać ze zgłoszenia lub odpowiedzi udzielanych na pytania osoby prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat nie ma także obowiązku szczegółowego omawiania swoich zainteresowań pozazawodowych, chyba że używa ich jako przykładów ilustrujących odpowiedź na zadane pytanie.

Często prosi się kandydatów, by podali przykład problematycznej sytuacji z własnego życia i opowiedzieli, jak sobie z nią poradzili. Kandydat może zostać także poproszony o przytoczenie przykładu sytuacji, kiedy coś poszło nie tak, i opisanie podjętych działań zaradczych lub o wymienienie swoich wad. W takim przypadku kandydat powinien udowodnić, że wie, jak radzić sobie z własnymi słabościami.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Pracodawców obowiązuje zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, wyznanie, orientację seksualną oraz wiek. Pracodawcy i osoby rekrutujące są zobowiązani unikać pytań dyskryminujących i wymagających od kandydata ujawnienia prywatnych informacji niedotyczących pracy na danym stanowisku. Kandydat może jednak być zobowiązany do ujawnienia informacji na temat tego, czy był karany.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:50:57

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 05
miniatura Studenci WSB
 
Polityka Prywatności