Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo

Austria - Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo: Austria
Języki urzędowe: niemiecki
Kod telefoniczny: +43
Domena internetowa: .at

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Pytania zadawane w trakcie standardowej rozmowy kwalifikacyjnej dotyczą zazwyczaj warunków opisanych w ogłoszeniu o racy i mają na celu sprawdzenie, czy określony kandydat posiada umiejętności i kwalifikacje odpowiadające charakterowi danego stanowiska. Z uwagi na obiektywizm wszystkim kandydatom należy zadać te same pytania. Według indywidualnego uznania lub zależnie od udzielanych odpowiedzi pracodawca może jednak poprosić kandydata o udzielenie bardziej szczegółowych informacji.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Przepisy federalnego prawa dotyczące równego traktowania zabraniają dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie, orientację seksualną lub przynależność do grupy etnicznej. Prawo reguluje także wszelkie procedury publikacji ofert pracy, procedury aplikacyjne oraz stosunki między pracodawcą a pracownikami. Kandydat nie musi odpowiadać na pytania dotyczące ciąży, planowania rodziny, stanu zdrowia lub chorób. Obowiązuje zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy pracodawcy mogą być świadomi faktu, że zadają niedozwolone pytania.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:37

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci WSB
miniatura
 
Polityka Prywatności