Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo

Norwegia - Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo: Norwegia
Języki urzędowe: norweski
Kod telefoniczny: +47
Domena internetowa: .no

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Osoba prowadząca spotkanie dokonuje prezentacji przedsiębiorstwa oraz stanowiska. Następnie kandydat przedstawia się i wyjaśnia, z jakiego powodu ubiega się o daną posadę. Należy bez obaw pytać o kwestie zawodowe dotyczące przedsiębiorstwa i danego stanowiska. Na koniec rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zapytać o wynagrodzenie i warunki pracy. W końcu osoba rekrutująca informuje kandydata o terminie ogłoszenia decyzji lub przekazania informacji zwrotnej.

W trakcie rozmowy omawia się głównie sprawy zawodowe, jednak w swojej ocenie kandydata osoba rekrutująca bierze pod uwagę przede wszystkim indywidualny sposób prezentacji umiejętności. Kandydat powinien być opanowany i naturalny. Powinien ponadto udowodnić, że wniesie wartość dodaną do przedsiębiorstwa. Nie należy próbować zaimponować osobie rekrutującej - należy być szczerym, skromnym i powściągliwym.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Dyskryminacja z powodu poglądów politycznych, wyznania, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności lub członkostwa w związku zawodowym jest niezgodna z prawem, chyba że kwestie te dotyczą bezpośrednio samej posady. Osoba ubiegająca się o pracę nie musi ponadto odpowiadać na pytania o ciążę lub korzystanie ze świadczeń socjalnych. Należy jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Pracodawcy oczekują od kandydatów inicjatywy, obowiązkowości i niezależności w pracy.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:47

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności