Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo

Litwa - Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo: Litwa
Języki urzędowe: litewski
Kod telefoniczny: +370
Domena internetowa: .lt

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Nie, ale można się spodziewać następujących pytań: Czym zajmował się Pan/zajmowała się Pani wcześniej? Proszę powiedzieć coś o sobie (w tym miejscu kandydat ma okazję zaprezentować się i udzielić przyszłemu pracodawcy istotnych informacji, zainteresować go swoją osobą). Dlaczego chce Pan/Pani dla nas pracować? Dlaczego zrezygnował Pan/zrezygnowała Pani z poprzedniej pracy? Jak wyobraża sobie Pan/Pani swoje obowiązki w naszej firmie? Co może nam Pan/Pani zaoferować? Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony oraz zainteresowania pozazawodowe? Jakie ma Pan/Pani ambicje?

Kandydat powinien okazywać entuzjazm i dawać do zrozumienia, że zależy mu na pracy. Zawierając w odpowiedziach informacje na temat przedsiębiorstwa w sposób nienarzucający się, należy udowodnić, że jest się przygotowanym do rozmowy. Pytania należy zadawać po rozmowie.

Należy być przygotowanym do odpowiedzi na pytanie o oczekiwaną wysokość wynagrodzenia. Oto przykładowe odpowiedzi: "Uważam, że nie powinienem zarabiać mniej niż osoba uprzednio zatrudniona na tym stanowisku" lub "Jako że mają Państwo opinię solidnego pracodawcy, jestem pewien, że wysokość mojego wynagrodzenia będzie odpowiadała bieżącym stawkom". Przed przystąpieniem do negocjowania pensji zaleca się kandydatom sprawdzenie stawek wynagrodzenia obowiązujących w danej branży.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Za nietaktowne uznaje się pytania dotyczące wieku, stanu cywilnego, ciąży, nałogów lub religii.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:02

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności