Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo

Lichtenstein - Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo: Liechtenstein
Języki urzędowe: niemiecki
Kod telefoniczny: +423
Domena internetowa: .li

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowa trwa 1-2 godziny. Testy lub sprawdziany mogą potrwać kilka dalszych godzin.

Rozmowy o pracę mogą być ustruktura- lizowane (z góry ustalone pytania ułatwiają porównanie kandydatów), częściowo ustrukturalizowane i nieustrukturalizowane. Najczęstsze są rozmowy częściowo ustruk- turalizowane. Rozmowa może mieć na przykład następujący przebieg: przedstawienie się, prezentacja przedsiębiorstwa, pytania do kandydata (praca, edukacja, zainteresowania, dodatkowe kursy, zdolności, umiejętności pracy w zespole itp.), hobby i zajęcia pozazawodowe, cele osobiste, negocjowanie warunków umowy, podsumowanie, omówienie dalszego przebiegu procedury rekrutacyjnej.

Powinna panować atmosfera współpracy, otwartości i szczerości. Liczba pytań dotyczących pracy powinna odpowiadać liczbie pytań niezwiązanych z nią. Ważne jest, by kandydat pokazał, że jest zmotywowany. Pracodawca chce wiedzieć jak najwięcej, zarówno na temat motywacji, wiedzy i umiejętności kandydata, jak i jego osobowości.

Na koniec rozmowy kandydat może zadawać pytania. Kwestie dotyczące wynagrodzenia są omawiane podczas drugiej rozmowy kwalifikacyjnej.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Jeżeli pytania dotyczące planowanej ciąży, przebytych chorób, wyznania lub przynależności partyjnej nie mają związku z pracą, kandydat nie musi na nie odpowiadać.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:46:53

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_ogolny_WSPIA.gif
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności