Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo

Cypr - Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo: Cypr
Języki urzędowe: grecki, turecki
Kod telefoniczny: +357
Domena internetowa: .cy

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Rozmowy kwalifikacyjne nie mają określonego przebiegu. Kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie się, omówienie swoich mocnych i słabych stron, jak i kwalifikacji oraz doświadczenia predestynujących ich do przyszłej pracy.

Pytania z reguły dotyczą kwalifikacji i doświadczenia. Oto kilka przykładów: Dlaczego jest Pan/Pani odpowiednim kandydatem/odpowiednią kandydatką na to stanowisko? Jakie jest Pana/Pani doświadczenie w tej branży? Jakie ma Pan/Pani oczekiwania w związku z tą pracą? W przypadku mniej wykwalifikowanych zawodów pracodawca może poprosić kandydata o zademonstrowanie swoich umiejętności w trakcie rozmowy.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Na Cyprze obowiązują przepisy przeciwko dyskryminacji i dotyczące ochrony danych osobowych. Podczas rozmowy kandydat nie ma obowiązku odpowiadania na pytania dotyczące życia prywatnego (np. orientacji seksualnej) ani udzielania informacji poufnych.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:14

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności