Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo

Czechy - Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Państwo: Czechy
Języki urzędowe: czeski
Kod telefoniczny: +420
Domena internetowa: .cz

Czy rozmowa przebiega według ściśle określonego schematu?

Większość spotkań rozpoczyna krótka rozmowa wstępna dotycząca danych osobowych. Następnie padają pytania mające na celu pomóc pracownikowi działu kadr w uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji o kandydacie, jego oczekiwaniach oraz stawianych sobie przez niego celach zawodowych. Pytania te dotyczą głównie wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Kolejna część rozmowy kwalifikacyjnej poświęcona jest stanowisku, o które ubiega się kandydat. Dzięki temu kandydat dowiaduje się więcej o przedsiębiorstwie, panujących w nim stosunkach wewnętrznych i środowisku pracy.

Najczęściej padają następujące pytania: Czy mógłby Pan/mogłaby Pani opowiedzieć o sobie? Jakie ma Pan/Pani oczekiwania odnośnie do pracy dla naszego przedsiębiorstwa? Dlaczego Pana/Pani zdaniem powinniśmy Pana/Panią zatrudnić? Dlaczego zrezygnował Pan/zrezygnowała Pani z poprzedniej pracy? Czym Pan się zajmował/Pani się zajmowała, kiedy był Pan/była Pani bezrobotna? Kiedy może Pan/Pani rozpocząć pracę? Jakiego wynagrodzenia Pan/ Pani oczekuje? Czy jest Pan skłonny/Pani skłonna pracować po godzinach?

Część końcowa rozmowy może być poświęcona kwestiom pozazawodowym. Kandydat może także zostać poproszony o wyjaśnienie swojej motywacji do pracy i zaprezentowanie swoich umiejętności oraz wiedzy. Ważne jest, by zachować pewność siebie i wykazywać zainteresowanie stanowiskiem oraz przedsiębiorstwem. Z kwestią wynagrodzenia należy zaczekać do momentu, aż pracodawca sam ją poruszy lub zadeklaruje chęć zatrudnienia kandydata.

Jakie pytania są uznawane za niestosowne?

Zasady dotyczące niedyskryminacji zostały określone przepisami kilku czeskich ustaw (kodeksu pracy, prawa pracy itp.). Podczas rozmowy nie powinny padać pytania o poglądy polityczne, przynależność do partii politycznych, wyznanie, sytuację rodzinną i majątkową lub stosunki partnerskie i stan cywilny.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:22

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_ogolny_WSPIA.gif
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności