Czas od ogłoszenia do rozpoczęcia pracy

Państwo

Austria - czas liczony od głoszenia

Państwo: Austria
Języki urzędowe: niemiecki
Kod telefoniczny: +43
Domena internetowa: .at

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Większość stanowisk jest obsadzanych w ciągu 1 miesiąca lub maksymalnie do 3 miesięcy. W przypadku posad wymagających specjalnych kwalifikacji (stanowiska kierownicze dla osób z dużym doświadczeniem) kandydaci będą musieli wziąć udział w kilku rozmowach kwalifikacyjnych i często poddawani są także ocenie. Niekiedy ogłoszenia o pracy mówią o 6-miesięcznym terminie oczekiwania na zatrudnienie.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:37

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności