Czas od ogłoszenia do rozpoczęcia pracy

Państwo

Cypr - czas liczony od głoszenia

Państwo: Cypr
Języki urzędowe: grecki, turecki
Kod telefoniczny: +357
Domena internetowa: .cy

Ile czasu upływa zwykle między opublikowaniem ogłoszenia a rozpoczęciem pracy?

Po obustronnym uzgodnieniu zatrudnienie zazwyczaj rozpoczyna się z początkiem następnego miesiąca kalendarzowego (w przypadku pracy płatnej co miesiąc) lub z początkiem następnego tygodnia (w przypadku pracy niewymagającej kwalifikacji, płatnej w wymiarze tygodniowym).

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:14

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności