Dyplomy, referencje, zaświadczenie o niekaralności

Państwo

Słowenia - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Państwo: Słowenia
Języki urzędowe: słoweński
Kod telefoniczny: +386
Domena internetowa: .si

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Zwykle pracodawca wymaga przesłania kopii świadectw poświadczających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje. W przeciwnym razie kandydat może je przesłać z własnej inicjatywy. Można również napisać, że dokumenty zostaną dostarczone później, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zaleca się, aby kandydat przyniósł na rozmowę oryginały dokumentów, a nie ich kopie. Ważne są dokumenty potwierdzające kompetencje językowe, znajomość obsługi komputera, zdobyte doświadczenie i osiągnięcia oraz udział w zawodach i konkursach.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Pracodawcy oczekują referencji od kandydatów. Kandydat może przekazać listy polecające od dotychczasowego pracodawcy, wykładowcy lub opiekuna naukowego bądź przekazać dane tych osób, tak by potencjalni pracodawcy mogli się z nimi skontaktować i zapytać o opinię na temat kandydata. Listy polecające są traktowane jako atut i bywają pomocne. Jeżeli pracodawca wymaga okazania zaświadczenia o niekaralności, informacja o tym znajduje się zwykle w ogłoszeniu o pracy.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:48:53

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - 7
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - 6
 
Polityka Prywatności