Dyplomy, referencje, zaświadczenie o niekaralności

Państwo

Portugalia - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Państwo: Portugalia
Języki urzędowe: portugalski
Kod telefoniczny: +351
Domena internetowa: .pt

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie, chyba że wymaga tego ogłoszenie o pracy. Kopie niezbędnych dokumentów należy jednak zabrać ze sobą na rozmowę. Jeżeli zgłoszenie kandydata zostanie przyjęte, zostanie on poproszony o przedłożenie tych dokumentów na etapie formalizacji umowy.

Udając się na rozmowę, należy dokonać selekcji dokumentów, pamiętając, że portugalscy pracodawcy mogą nie mieć wystarczającej znajomości systemu edukacyjnego czy szkoleniowego funkcjonującego w kraju pochodzenia kandydata oraz poziomu wiedzy i umiejętności, jakie można dzięki niemu uzyskać. Bardziej przydatny może okazać się suplement Europass do dyplomu lub świadectwa.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Pracodawcy nie mają w zwyczaju prosić o referencje lub sięgać po listy polecające, choć niektórzy mogą je uznawać za atut.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:48:07

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci WSB
miniatura
 
Polityka Prywatności