Dyplomy, referencje, zaświadczenie o niekaralności

Państwo

Polska - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Państwo: Polska
Języki urzędowe: polski
Kod telefoniczny: +48
Domena internetowa: .pl

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

W niektórych przypadkach do CV należy załączyć odpis dyplomu, kopie certyfikatów itp. Pracodawcy biorą je pod uwagę, decydując o wyborze kandydatów zapraszanych na rozmowę kwalifikacyjną.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Referencje nie są powszechnie stosowane. Korzystniejsze jest przedłożenie pisemnego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie. Jeżeli jednak kandydat pragnie dostarczyć referencje, powinien wskazać byłego pracodawcę lub nauczyciela jako osobę mogącą ich udzielić. Zwykle listy polecające nie mają większego znaczenia, chyba że pochodzą od uznanego pracodawcy. Zatrudnienie w sektorze publicznym wymaga zaświadczenia o niekaralności.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:56

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW
miniatura
 
Polityka Prywatności