Dyplomy, referencje, zaświadczenie o niekaralności

Państwo

Austria - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Państwo: Austria
Języki urzędowe: niemiecki
Kod telefoniczny: +43
Domena internetowa: .at

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Tak, należy załączyć kopie świadectw (ostatnie szkolenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje, świadectwa pracy lub przynajmniej zaświadczenie o okresach zatrudnienia). Wszystkie certyfikaty należy przetłumaczyć na język niemiecki, chyba że kandydat ubiega się o posadę w przedsiębiorstwie międzynarodowym.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Na prośbę pracodawcy kandydat powinien dostarczyć przetłumaczone na język niemiecki referencje od dotychczasowego pracodawcy potwierdzające jego kwalifikacje i doświadczenie.

Najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej należy przedłożyć w przedsiębiorstwie odpis ostatnio uzyskanego dyplomu ukończenia najbardziej zaawansowanego stopnia edukacji. Listy referencyjne stosuje się wyłącznie przy ubieganiu się o stanowisko akademickie. Jeżeli pracodawca wymaga okazania zaświadczenia o niekaralności, z reguły informacja o tym jest zawarta w ogłoszeniu o pracy.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:44:37

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
WSIiZ_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura SGGW
 
Polityka Prywatności