Dyplomy, referencje, zaświadczenie o niekaralności

Państwo

Luksemburg - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Państwo: Luksemburg
Języki urzędowe: francuski, niemiecki, luksemburski
Kod telefoniczny: +352
Domena internetowa: .lu

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Tak, do zgłoszenia należy załączyć kopie dyplomów.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Nie ma ogólnych zasad dotyczących stosowania referencji lub listów polecających. Zwykle ogłoszenia o pracy zawierają informację o wymaganych dokumentach lub referencjach. Często zaleca się przyniesienie kopii tych dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną. Dotyczy to także wymogu zaświadczenia o niekaralności.


data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:11

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci WSB
miniatura
 
Polityka Prywatności