Dyplomy, referencje, zaświadczenie o niekaralności

Państwo

Islandia - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Państwo: Islandia
Języki urzędowe: islandzki
Kod telefoniczny: +354
Domena internetowa: .is

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Należy zdobyć zaświadczenie o uznawalno- ści i równoważności posiadanego dyplomu i wykształcenia w Islandii. Pozwoli to pracodawcy właściwie ocenić wiedzę i umiejętności kandydata. Może również zwiększyć szanse znalezienia dobrej i dobrze płatnej pracy.

Obowiązuje zasada, że wykształcenie upoważniające do wykonywania danego zawodu w kraju ojczystym upoważnia do jego wykonywania na terenie państw UE i EOG. Z reguły na terenie całej UE i całego EOG uznaje się wykształcenie magisterskie, 3-letnie studia licencjackie i studia zawodowe dla absolwentów szkół średnich.

Za koordynację procedur nostryfikacyj- nych odpowiada ministerstwo szkolnictwa, nauki i kultury. Przy tym za koordynację spraw dotyczących nostryfikacji dyplomów odpowiadają poszczególne ministerstwa, w zależności od kompetencji, i tak np. islandzkie ministerstwo zdrowia odpowiada za uznawanie wykształcenia medycznego i zawodów medycznych. Zbieranie niezbędnych informacji warto rozpocząć od odwiedzenia strony http://www.menntagatt.is, która stanowi główne źródło danych dotyczących oceny i uznawalności kwalifikacji.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Bardzo ważne jest, by wskazać w CV przynajmniej dwie osoby mogące udzielić pozytywnych referencji. Może to być przykładowo były pracodawca lub nauczyciel. Uprzednio należy spytać te osoby o zgodę. Udzielający referencji powinni wiedzieć, jakim pracownikiem jest kandydat, i być w stanie zaświadczyć, że posiada on odpowiednie umiejętności i właściwe podejście do pracy.

Listy polecające mogą być pomocne, pracodawcy wolą jednak zasięgać informacji o kandydatach bezpośrednio u osoby udzielającej referencji. Niemniej warto wspomnieć o listach w CV i mieć je przy sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Niektórzy pracodawcy wymagają zaświadczenia o niekaralności wydanego przez władze lokalne. Jest ono najczęściej wymagane w zawodach związanych z opieką i sprzątaniem, ponieważ pracownik wykonuje swoje obowiązki bez nadzoru, często w prywatnych domach lub biurach.


data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:46:43

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
WSIiZ_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura SGGW
 
Polityka Prywatności