Dyplomy, referencje, zaświadczenie o niekaralności

Państwo

Francja - dyplomy, referencje, zaświadczenia

Państwo: Francja
Języki urzędowe: francuski
Kod telefoniczny: +33
Domena internetowa: .fr

Czy konieczne jest przesłanie dyplomów wraz ze zgłoszeniem?

Nie ma potrzeby przesyłania dyplomów wraz z aplikacją, ale niezbędne jest zabranie ich ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną. Przydatne mogą okazać się kopie dyplomów wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, zwłaszcza jeżeli system edukacji w kraju kandydata różni się od francuskiego systemu szkolnictwa.

Czy konieczne jest dostarczenie referencji, listów polecających lub zaświadczenia o niekaralności?

Listy polecające zazwyczaj nie są wymagane. Kandydaci powinni jednak szczegółowo opisać swoje doświadczenie zawodowe, aby dowieść swoich kompetencji. Niektórzy pracodawcy mogą zechcieć skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z jednym lub kilkoma pracodawcami wskazanymi w CV. Niektóre posady (np. w ochronie lub administracji publicznej) wymagają przedstawienia zaświadczenia o niekaralności.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:57

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_rekrutacja_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
miniatura
 
Polityka Prywatności