Portugalia - format CV

Państwo: Portugalia
Języki urzędowe: portugalski
Kod telefoniczny: +351
Domena internetowa: .pt

Czy powszechnie stosowane i akceptowane jest CV w formacie Europass?

Portugalscy pracodawcy coraz częściej akceptują CV sporządzone według wzoru Europass, chociaż nadal mogą preferować formaty powszechnie stosowane w kraju, obejmujące maksymalnie 2-3 strony.

Czy pracodawcy preferują zgłoszenia napisane odręcznie?

W ostatnich latach odręcznie pisane aplikacje są coraz rzadsze, choć niektórzy pracodawcy mogą nadal je preferować. Kontaktując się z przedsiębiorstwem telefonicznie przed wysłaniem zgłoszenia, można zapytać, która forma zgłoszenia jest preferowana.

Czy kandydat powinien załączyć swoje zdjęcie do CV?

Do CV można załączyć profesjonalnie wykonane zdjęcie formatu paszportowego, chociaż nie jest to powszechna praktyka.

data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:48:07

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)
 
Polityka Prywatności