Procedura aplikacyjna

Państwo

Malta - aplikacje

Państwo: Malta
Języki urzędowe: angielski, maltański
Kod telefoniczny: +356
Domena internetowa: .mt

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Zgłoszenia są zwykle wysyłane e-mailem lub pocztą, zależnie od preferencji pracodawcy określonych w ogłoszeniu o pracy. Zgłoszenie powinno składać się z CV i listu motywacyjnego. Zarówno list motywacyjny, jak i CV powinny być napisane w języku angielskim, chyba że pracodawca wymaga innego języka.

Należy sprawdzić, czy załączniki zostały prawidłowo dodane do wiadomości i czy się otwierają. Kandydat powinien jasno określić, o jakie stanowisko się ubiega. Odradza się stosowanie animacji i wyszukanych elementów graficznych, zwłaszcza w przypadku stanowisk dla specjalistów i gdy projekt graficzny jest nieistotny z punktu widzenia stanowiska.

Zgłaszając swoją kandydaturę spontanicznie, należy zaznaczyć, jakim stanowiskiem jest się zainteresowanym, oraz zakomunikować pracodawcy swoją dyspozycyjność. Zgłoszenie należy uzupełnić o wykaz kwalifikacji


data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:47:29

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
220x300_70.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności