Procedura aplikacyjna

Państwo

Francja - aplikacje

Państwo: Francja
Języki urzędowe: francuski
Kod telefoniczny: +33
Domena internetowa: .fr

Jak przebiega procedura aplikacyjna?

Długość CV w przypadku mniej doświadczonych kandydatów nie powinna przekraczać jednej strony, a w przypadku osób o bardziej rozbudowanym profilu zawodowym - dwóch stron. Dwustronicowe CV składa się zwykle z sześciu części:

Dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, numer telefonu (wraz z kodem międzynarodowym), adres e-mail. Informacja na temat stanu cywilnego, wieku i narodowości (w przypadku kandydatów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jest opcjonalna.

Stanowisko: ogólny opis posady, o którą ubiega się kandydat, np. asystent handlowy ze znajomością trzech języków: angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego

Doświadczenie zawodowe: dotychczasowe zatrudnienie, w tym daty, stanowisko, nazwa pracodawcy, branża i miejscowość, z wyszczególnieniem obowiązków, zadań i wyników.

Wykształcenie: należy podać daty ukończenia szkół i uczelni, a także odpowiedniki ich nazw we francuskim systemie edukacyjnym.

Znajomość języków i umiejętność obsługi komputera: należy wskazać swój język ojczysty i określić znajomość języka francuskiego: w mowie, piśmie i w zakresie czytania.

Pozostałe informacje, często opisywane jako zainteresowania (osoby, które wcześniej mieszkały we Francji, powinny o tym wspomnieć).

List aplikacyjny nie powinien przekraczać jednej strony i należy sporządzić go na komputerze. Kandydat powinien okazać w nim zainteresowanie przedsiębiorstwem i uwypuklić swoje cechy przydatne na stanowisku, o które się ubiega.


data ostatniej modyfikacji: 2014-08-28 08:45:57

źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 07
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności