Norwegia

Flaga Norwegii ma niebiesko-biały krzyż skandynawski umieszczony na czerwonym tle
Państwo: Norwegia
Obszar (km2): 385 186
Ludność 2012 (mln): 5,0
Język urzędowy: norweski
Waluta: korona norweska
Domena internetowa: .no .sj .bv
Kod telefoniczny: +47
PKB na osobę 2011 (USD): 97 607
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): b.d.
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): b.d.
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): b.d.
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): b.d.
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): b.d.
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): b.d.
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): b.d.

W chwili obecnej w Norwegii nie obowiązują minimalne ustawowe stawki wynagrodzenia. Wysokość Twego wynagrodzenia lub pensji wynikać będzie z zawartych umów płacowych pomiędzy pracodawcą a organizacjami pracowniczymi (tariffavtaler), lub ze specjalnych porozumień płacowych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Aby korzystać z prawa ustalonego w umowie zbiorowej, musisz być członkiem organizacji zrzeszającej pracowników. W branży budowlano-montażowej i przemyśle stoczniowym istnieje regulacja wynagrodzenia ze stawką minimalną.

Płace nie są automatycznie dostosowywane do kosztów utrzymania. Zmiany kosztów utrzymania uwzględniane są przy negocjacjach i przy zawieraniu układów zbiorowych pracy.

W Norwegii obowiązuje ustawa odnosząca się do porozumień płacowych "Lov om allmenngj0ring av tariffavtaler". Ustawa ta ma zagwarantować pracownikom-cudzoziemcom traktowanie w zakresie płac i warunków pracy na równi z pracownikami norweskimi.

Stałe pensje z reguły wypłacane są co miesiąc. W niektórych fabrykach obowiązuje płaca akordowa lub forma łączona płacy akordowej i stałej. W przypadku niektórych stanowisk pracy, w szczególności w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, zwyczajowo stosuje się wynagrodzenie godzinowe.

W momencie wypłaty wynagrodzenia otrzymasz rozliczenie pensji, w którym wykazany będzie Twój przychód brutto oraz potrącenia odpowiadające właściwej kategorii podatkowej wykazanej na Twojej karcie podatkowej oraz inne odliczenia (np. suma wolna od opodatkowania ze względu na ilość posiadanych dzieci).

Jako nadgodziny traktowany jest czas pracy wykonywanej na tym samym stanowisku wykraczający poza 9 godzin dziennie lub 40 godzin tygodniowo. Za nadgodziny przypadające w porze dziennej pracodawca musi dopłacić pracownikowi co najmniej 40% normalnego wynagrodzenia. Praca nocą i w weekendy uregulowana jest w specjalnych przepisach. W takiej sytuacji czas pracy przekraczający 36 lub 38 godzin tygodniowo traktowany jest jako nadgodziny.

Jeżeli nie otrzymałeś przysługującego Ci wynagrodzenia, musisz wysłać do pracodawcy list pocztą poleconą z żądaniem wypłacenia należności. Powinieneś wyznaczyć termin, np. okres tygodnia, do którego żądasz wypłacenia należnego wynagrodzenia. Poinformuj, że jeżeli należność nie zostanie uregulowana, to podejmiesz dalsze działania.

Dalsze postępowanie uzależnione jest od powodu zatrzymania wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia, ponieważ sam ma problemy natury finansowej, to następnym krokiem jest przystąpienie do przeprowadzenia procesu upadłości. Jeżeli pracodawca w dalszym ciągu nie chce uregulować należności, to właściwą instancją, do której należy się zwrócić jest sąd arbitrażowy. Inspekcja Pracy udziela bliższych informacji na temat postępowania w takich przypadkach.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności