Luksemburg

Flaga Luksemburga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały i niebieski
Państwo: Luksemburg
Obszar (km2): 2586
Ludność 2012 (mln): 0,5
Język urzędowy: luksemburski, niemiecki, francuski
Waluta: euro
Domena internetowa: .lu
Kod telefoniczny: +352
Data wstąpienia do UE: 25 marca 1957
PKB na osobę 2011 (USD): 115 809
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): b.d.
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): b.d.
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): b.d.
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): b.d.
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): b.d.
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): b.d.
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): b.d.

Podstawowa kwota wynagrodzenia jest wypłacana przez pracodawcę pracownikowi za jego pracę raz w tygodniu lub raz na miesiąc. Nie zawiera dodatków za nadgodziny ani innych bonusów. Wynagrodzenie brutto jest natomiast sumą zarobków pracownika. Zawiera podstawowe wynagrodzenie, dodatki za nadgodziny i inne bonusy. Jest wyliczane po doliczeniu świadczeń socjalnych, a przed odjęciem podatku.

Wynagrodzenie netto to kwota rzeczywista, którą otrzymuje pracownik.

Pracownik fizyczny otrzymuje swoje wynagrodzenie co najmniej dwa razy w miesiącu, w maksymalnym odstępie 16 dni.

Pracownicy sektora prywatnego otrzymują swe pensje raz w miesiącu.

Niewykwalifikowani pracownicy obydwu płci, w wieku od 18 lat, są upoważnieni do otrzymywania pełnego, ustawowego minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracowników wykwalifikowanych (kwalifikacje zawodowe, kierunkowe doświadczenie), wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrasta o 20%. Młodsi pracownicy (15-16 lat) otrzymują 75% ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia i 80% w wieku 17 lat. Wykwalifikowani pracownicy powyżej 18 roku życia otrzymuja 120% ustawowego minimalnego wynagrodzenia.

1 paździrenika 2011 r. minimalne wynagrodzenie zapewnione ustawowo dla pracowników niewykwalifikowanych wynosiło 1 801.49 euro dla pracowników niewykwalifikowanych (10,40 euro na godzinę) i 2 161.78 euro dla pracowników wykwalifikowanych (12.49 euro na godzinę) Podatki i zabezpieczenie społeczne są stosunkowe niewysokie, więc wynagrodzenie netto jest dosyć atrakcyjne. Składki na ubezpieczenie zdrowone to 5.60% dla pracowników fizycznych i 2,8% dla pracowników umysłowych (płacone przez pracownika i pracodawcę). Składka emerytalna to 8% (płacone przez pracownika i pracodawcę).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Luksemburgu (w euro):

  • dyrektor fabryki - 7758,

  • specjaliści ds.administracji - 1733,

  • analityk - informatyk - 3323,

  • redaktor naczelny gazety - 3509.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności