Czechy

Flaga Czech biało czerwona z niebieskim trójkątem
Państwo: Czechy
Obszar (km2): 78 866
Ludność 2012 (mln): 10,5
Język urzędowy: czeski
Waluta: korona czeska
Domena internetowa: .cz
Kod telefoniczny: +420
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB na osobę 2011 (USD): 20 436
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 18.0
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 5.6
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 7.6
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 7.1
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 19.9
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 6.2
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 8.4

Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2007 roku wynosi 8 000 KCZ miesięcznie lub 48,10 KCZ za godzinę. Niższe wynagrodzenie otrzymywać mogą osoby poniżej 21 roku życia, rozpoczynające pierwszą pracę lub inwalidzi, wysokość minimalnych stawek w tych przypadkach określona jest przepisami prawa. http://www.mpsv.cz/cs/4973 http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/mzda/minimalni-mzda

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Republice Czeskiej na koniec 2010 r. 23 951 CZK (koron czeskich brutto), co stanowi ok. 4200 PLN. Najwyższe wynagrodzenia otrzymuje się w okolicach Pragi, Centralnej Bohemii oraz Pilzna - przypadają one menedżerom, dyrektorom, pracownikom naukowym, architektom oraz prawnikom. Najniższe zarobki otrzymują pracownicy niewykwalifikowani oraz robotnicy. http://www.finance.cz/ekonomika/prace/mzda/ http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prace_a_mzdy_prace

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne:

  • płacone przez pracodawcę: 25 % podstawy z czego 2,3% na ubezpieczenie chorobowe, 21,5 % na ubezpieczenie emerytalno rentowe, 1,2 % na państwową politykę zatrudnienia)
  • płacone przez pracownika: 6,5 % na ubezpieczenie emerytalno rentowe.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników wynosi 13,5%; z czego 4,5% płaci pracownik, a 9% pracodawca. Podstawą do obliczenia składki jest wynagrodzenie brutto pracownika

Umowa o pracę może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika może nastąpić z dowolnego powodu lub całkowicie bez podana przyczyn. Wypowiedzenie przez pracodawcę możliwe jest wyłącznie w przypadkach określonych w Kodeksie Pracy m.in.:
  • rozwiązanie przedsiębiorstwa lub części zakładu,
  • przeniesienie pracodawcy lub części zakładu,
  • zakaz wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownika na podstawie orzeczenia lekarskiego wskutek wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub zagrożenia chorobą zawodową
  •  potwierdzona orzeczeniem lekarskim długotrwała niezdolność pracownika do dalszego wykonywania dotychczasowej pracy ,
  •  w przypadku wystąpienia przyczyn wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub w przypadku rażącego naruszenia ustawowych obowiązków pracownika

Czeski Kodeks pracy przewiduje okres ochronny, w którym pracodawca nie może dokonać wypowiedzenia m.in.:

  • gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim oraz po rozpoczęciu pobytu w sanatorium
  •  w przypadku żołnierzy rezerwy w trakcie ćwiczeń - od momentu doręczenia powołania aż do upłynięcia 2 tygodni od ich zwolnienia z ćwiczeń,
  •  w trakcie długotrwałego oddelegowania pracownika w celu sprawowania urzędu publicznego,

podczas gdy pracownica jest w ciąży lub na urlopie macierzyńskim lub na urlopie wychowawczym,

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast2h4.aspx


źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności