Węgry

Węgierska flaga to prostokąt podzielony na trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Symbolizują one odpowiednio: siłę, wiarę i nadzieję
Państwo: Węgry
Obszar (km2): 93 030
Ludność 2012 (mln): 9,9
Język urzędowy: węgierski
Waluta: forint
Domena internetowa: .hu
Kod telefoniczny: +36
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB na osobę 2011 (USD): 14 050
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 17.9
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 4.2
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 5.9
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 10.8
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 29.9
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 11.0
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 10.5

Pracownicy mają prawo do wynagrodzenia od pracodawcy i wszelkie umowy zmieniające ten fakt są nieważne. Jeśli nie ma umowy mówiącej inaczej, pracownik ma prawo do ekwiwalentu podstawowej płacy. Płaca podstawowa jest wynagrodzeniem za określony okres czasu (dzień, tydzień, miesiąc, rok) określony w umowie zatrudnienia, zgodnej z przepisami prawnymi i porozumieniem zbiorowym.

Płace mogą zależeć od czasu, wykonanej pracy lub od obu tych kryteriów.

Minimalna płaca określana jest przez rząd. Zwykle zmienia się ona raz w roku. Od stycznia 2011 minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 78 000 HUF; w przypadku wynagrodzenia wypłacanego w trybie tygodniowym minimalna kwota wynosi 17 950 HUF, co odpowiada wynagrodzeniu dziennemu równemu 3 590 HUF i godzinowemu równemu 449 HUF. Minimalne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi wykwalifikowanemu wynosi - 94 000 HUF. Potrącenia od dochodów brutto wynoszą 52 %.

Minimalna płaca określona dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin dotyczy również osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (w stopniu odpowiadającym ilości czasu zatrudnienia). W określonych przypadkach pracownik jest uprawniony do dopłaty (jeśli w umowie nie jest powiedziane inaczej), która powinna być liczona wg stawki podstawowej.

Ustawowo pracownik ma prawo do:

 • dodatku za pracę w nocy (15%),

 • dodatku za pracę na zmiany (popołudnia 15%, noce - 30%),

 • nadgodziny (50% lub ekwiwalent za dodatkowe godziny pracy),

 • -dodatku płaconego za pracę w dni wolne od pracy i święta (50% i wolny dzień lub 100%),

 • dodatku za pozostawanie do dyspozycji (25%).

Porozumienia zbiorowe i umowy pomiędzy stronami mogą mówić o innych dodatkach.

Jeśli pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy, a nie za wykonaną pracę, powinien on otrzymać wynagrodzenie za:

 • czas poświęcony na wykonywanie obywatelskich obowiązków,

 • dwa dni robocze w przypadku śmierci bliskiego krewnego,

 • czas poświęcony na obowiązkowe badania medyczne oraz oddawania krwi,

 • czas stracony z powodu świąt,

 • urlop,

 • czas wykorzystany na karmienie piersią,

 • czas zwolnienia od pracy określony przepisami zatrudnienia.źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności