Słowacja

Flaga Słowacji jest podzielona na 3 poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Z lewej strony flagi znajduje się herb Słowacji
Państwo: Słowacja
Obszar (km2): 49 035
Ludność 2012 (mln): 5,4
Język urzędowy: słowacki
Waluta: euro
Domena internetowa: .sk
Kod telefoniczny: +421
Data wstąpienia do UE: 1 maja 2004r
PKB na osobę 2011 (USD): 17 644
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2011 (%): 33.4
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2011 (%): 13.5
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2011 (%): 13.7
Stopa bezrobocia wrz 2012 (%): 14.1
Stopa bezrobocia poniżej 25 lat wrz 2012 (%): 34.7
Stopa bezrobocia mężczyźni wrz 2012 (%): 13.6
Stopa bezrobocia kobiety wrz 2012 (%): 14.7

Minimalne wynagrodzenie ustanowione jest przez ustawę i określane przez rozporządzenie rządowe. Jego wysokość określana jest na podstawie średniej płacy w poprzednim roku za pomocą wskaźnika, wyznaczonego wspólnie przez przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i rządu. Podniesienie płacy minimalnej możliwe jest na drodze sektorowych układów zbiorowych, a także na podstawie układu zawartego między przedstawicielami pracodawców i pracowników.

Wynagrodzenie i jego składniki powinny być wskazane w umowie o pracę zawartej z pracownikiem lub w układzie zbiorowym. Minimalne wynagrodzenie jest prawnie określone poprzez tzw. "widełki" - między minimalnym wynagrodzeniem a jego dwukrotnością w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, stopnia wysiłku i odpowiedzialności. Dodatkowe wynagrodzenie jest zagwarantowane za pracę w nadgodzinach, w nocy, w dni wolne od pracy oraz za pracę w szkodliwych warunkach pracy.

Od 1 stycznia 2011r. minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 317 euro miesięcznie (1,822 euro/ godz).

W 2010 roku średnie miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto wynosiło 769 euro. Najwięcej zarabia się w regionie bratysławskim - średnio ponad 991 euro brutto, najmniej - w regionie presovskim - tylko 594 euro brutto.

Najwyższy poziom średniego wynagrodzenia miesięcznego utrzymywał się w branży informacja i komunikacja (1 450 euro brutto), pośrednictwie finansowym i ubezpieczeniach (1 425 euro brutto) oraz produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i wody (1 268 euro brutto).

Najniższe wynagrodzenie nominalne otrzymywali pracownicy hoteli i restauracji (503 euro brutto), sektora budowlanego (579 euro brutto), osoby zatrudnione w rolnictwie (581 euro brutto).źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności